รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
 

ผู้นำองค์กรหลายท่านพาตนเองและทีมหลงหาทางสู่ความสำเร็จโดยปราศจากความสุข ถ้าผู้นำมีเข็มทิศความสุขที่ช่วยให้เขาและทีมมีความสุขง่าย สุขทุกสถานะการณ์ สุขในการวางพิมพ์เขียวด้วยการให้คุณค่าที่มีความสุขคู่กับความสำเร็จ

 

ปกติแล้วมนุษย์เราใช้ศักยภาพที่มีอยู่ตัวเราไม่ถึง 10% โดยฉพาะพลังของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน ถ้าเรามีความเชื่อฝังใจว่าเราไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำหรือถ้าผู้บริหารมี ความเชื่อว่าทีมงานไม่มีความเป็นผู้นำการค้นหา

 

คุณเชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์กว่า 6,000,000,000 คนทั่วโลกนั้นล้วนแตกต่างกัน ทั้งในการผสมผสานพันธุกรรมของร่างกายและจิตใจ แม้คู่ฝาแฝดที่มีร่างกายซึ่งเปรียบเสมือน Hardwareจะละม้ายคล้ายคลึงกัน แต่ในแง่ของจิตใจซึ่งก็คือ Software นั้นต่างสะสมประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

 

ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญเป็นเป้าหมายที่ สำคัญที่องค์กรต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนทุกระดับ ยิ่งถ้าเราสามารถสร้างภาวะผู้นำที่เรียนรู้ความต้องการในองค์กร

 

กล้าฝัน กล้าก้าวสู่ยอดเขาที่ติดอันดับ 1ใน 7 ยอด World Summit ที่สูงที่สุดในโลกเป็นวุฒิภาวะของผู้นำที่สำคัญเปรียบเสมือนการสร้างผู้นำ ธุรกิจไทยที่กล้าฝัน กล้าคิดนอกกรอบเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ไปผงาดในระดับ World Class Organization

 
 Leading cultural metamorphosis (ผู้นำสร้างได้)

Is CEO of Asia Pacific Innovation Center, a leadership development center that helps organizations and leaders discover unseen leadership potential, create inspire leadership blueprint and coach the empowering process through leadership voyage

 

ถ้าเราจะเดินตามและฝากชีวิตเราไว้กลับใครสักคนคำแรกที่เราจะถามใจตัวเองก็ คือเรา Trust เขาได้หรือเปล่า ผู้นำจะต้องสามารถสื่อสารความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและทำให้ผู้ตามเปิดใจกว้าง สมัครใจและเดินตามเราโดยไม่มีคำถามต่างๆถึงความไม่มั่นใจผุดขึ้นมาในสมองและ หัวใจ

 

ความสามารถในการเจียระไนหินก้อนหนึ่งให้กลายเป็นเพชรที่ดูแวววาวและเจิดจริ สก็เปรียบเสมือนความสามารถในการเจียระไนความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้น อยู่ภายในให้กลายเป็นคุณค่าของความสามรถของผู้นำที่สร้างผลงานให้เป็นที่ ประจักษ์

 

ความต้องการของความสามารถมืออาชีพในองค์กรมีวิวัฒนาการไปจากสมัยยุค ปฏิวัติ อุคสาหรรมซึ่งสมัยนั้นทักษะที่ต้องการสามารถจะมองเห็นได้จากภายนอก(Seen Skill) ซึ่งได้แก่ทักษะในการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถสร้างผลงาน (Performance) ได้อย่างเด่นชัด

 

การเพิ่มรอยยิ้มในการทำงานเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำองค์กรที่จะให้อิสรภาพ กับทีมงานในการหากิจกรรมในการทำให้งานประจำที่รู้สึกหน้าเบื่อให้กลายเป็น งานที่มีความสนุกและเพิ่มรสชาติในการมุ่งหน้าไปหาความสำเร็จ

 

การก้าวขึ้นไปปักธงไทยบนยอด Everest เป็นความสำเร็จที่คนไทยสามารถที่จะทำได้ไม่แพ้คนชาติใดในโลกและที่สำคัญเรา ยังสามารถที่จะมีรอยยิ้มแบบไทยๆที่ทำให้ทุกก้าวที่เราเดินขึ้นสู่ยอดเขา สามารถทวีคูณความสุขและรอยยิ้มจากต่อมสุขใจ

 

การไม่ยอมเป็นเหยื่อของวิกฤตและยอมแพ้ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา อย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของเทคโนโลยี่ที่ปรับเปลี่ยน การตอบสนองกับกระแสของการปรับสมดุลย์ของธรรมชาติต่อ Global Warming การหดตัวของความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการกล้าสร้างโอกาส

 

การก้าวขึ้นสู่ยอดเขาของความสำเร็จสามารถเป็นทั้งการสร้างรอยยิ้มของความสุข ในความสวยงามของการก้าวเดินหรือเป็นความเหน็ดเหนื่อย ความเครียดที่ต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคที่ท้าทายอยู่ตรงหน้า

 

ยิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นคำพูดที่ิอมตะที่กล่าวขวัญถึงการที่ผู้นำก้าวขึ้นสู่จุด สุดยอดของชีวิตแต่รู้สึกเดียวดายไม่มีคนข้างกายและรู้ใจ ต่างกับผู้นำที่มีความพร้อมทางวุฒิภาวะให้กับตัวเองและทีมงานที่มีรอยยิ้ม เป็นเสมือนลมใต้ปีกที่น้องๆผลักดันให้ผู้นำให้สู่จุดสูงสุดที่มีรากฐานมั่น คง

 

การสร้างและพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการในการ สะท้อนของการเรียนรู้เพื่อปรับกรอบความคิดในการพัฒนาภาวะผู้นำในด้านข้อ จำกัด ความเชื่อ ทักษะ และพฤติกรรมตลอดจนคุณลักษณะของอปุนิสัยทพื้นฐานของศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ ภายใน

 

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นระลอก คลื่น Tsunami ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากทวีปอเมริกาและทวีความรุนแรงไปทั้งโลก กระแสความแรงของคลื่นกำลังจะทวีความรุนแรงและจะมีผลกระทบกับเมืองไทยเรา

 

ทำไมผู้นำบางคนจึงมีไฟในการเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ด เหนื่อยในขณะที่บางคนมีความฝันที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่มีแรงผลักดันให้ความฝัน นั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นมา การสร้างแรงบันดาลใจบนต่อมเครียดจะให้ผลลัพธ์ในการสร้างพลังลบเมื่อพยายาม มุ่งมั่นในการเดินทางไปล่าฝัน ซึ่งต่างจากผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจบนต่อมสุขใจที่ยิ่งก้าวไปหาความฝันก็ ยิ่งมีรอยยิ้มเกิดขึ้นระหว่างทางที่ก้าวเดินไป

 

ผู้เขียนและทีมงานของศูนย์ฝึกอบรม Asia Pacific Innovation Center ที่ได้มีโอกาสทำแบบสอบถามและวิเคราะห์ความสามารถของผู้นำระดับสูงทั้งใน เมืองไทยและเอเซียที่รู้จักความโดดเด่นของตัวเอง

 
 Leadership Fitness สู่ยอด Everest (ผู้นำสร้างได้)

การค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและสร้างความพร้อมของสมรรถนะเพื่อมุ่ง สู่ยอด Everest เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผสมผสานความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจและสมองของผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่ที่กล้าก้าวข้ามมิติสู่ความท้าทายใน ระดับโลก

 
 Landmarks for Leaders in Times of Uncertainty…. (ผู้นำสร้างได้)

Rapid change whilst facing uncertainty, requires great courage. I found the article in the Pegasus newsletter titles “Landmarks for Leaders in Times of Uncertainty and Chaos” by Bob Stilger very insightful. The article discusses how community leaders are creating change inspite of the uncertainty around them.

 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us