รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
ผู้นำกับการเพิ่มรอยยิ้มในการทำงาน
 

ผู้นำกับการเพิ่มรอยยิ้มในการทำงาน


 

     การเพิ่มรอยยิ้มในการทำงานเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำองค์กรที่จะให้อิสรภาพกับทีมงานในการหากิจกรรมในการทำให้งานประจำที่รู้สึกหน้าเบื่อให้กลายเป็นงานที่มีความสนุกและเพิ่มรสชาติในการมุ่งหน้าไปหาความสำเร็จ
    ในองค์กรชั้นนำทั้งหลายที่บางครั้งจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดูเบื่อหน่ายและซ้ำซากจำเจโดยเฉพาะงานประจำที่อยู่หลังบ้าน รสชาติในการทำงานประจำเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่ทีมงานเข้ามาทำอยู่ประจำซักพักหนึ่ง ทำให้บางครั้งเราจะเสียคนที่มีความรู้ความสามารถไปเพราะเขาเหล่านั้นมองเห็นงานที่ทำอยู่เป็นงานซ้ำซากจำเจ
    ผมได้มีโอกาสไปทานข้าวกับผู้นำองค์กรที่เป็นเพื่อนสนิทกัน เขาเล่าให้ฟังอย่างสายตาลุกวาวและเป็นประกายว่าทีมงานทางฝ่ายบัญชีและธุรการซึ่งดูเหมือนเป็นงานน่าเบื่อและจำเจได้มีโอกาสได้อิสระในการค้นหาว่าทำอย่างไรที่งานบัญชีและธุรการจะมีรสชาติเปลี่ยนสภาพจากงานที่น่าเบื่อกลายเป็นงานที่มีความสนุกและมีชีวิตชีวา
    หัวหน้าฝ่ายบัญชีและธุรการกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าได้อ่านหนังสือเข็มทิศความสุขซึ่งเป็นหนังสือยอดนิยมและได้นำเอาหลักการของคำว่า S-M-I-L-E มาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มรอยยิ้มในงานว่า

    1. ค้นหาต่อมความสุขของทีมงาน
    การมีเข็มทิศในการค้นหาต่อมความสุขและต่อมความเครียดที่เป็นบ่อเกิดของความสุขและมลพิษทางอารมณ์ ถ้าเราพบต่อมความสุขซึ่งที่เกิดของการที่เราสามารถปลดปล่อยความศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ก็เปรียบเสมือนเราค้นพบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนในตัวเรา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งถ้าเรารู้จักต่อมเครียดในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดและนำมาซึ่งมลพิษทางอารมณ์ เราก็จะมองเห็นมุมของการปลดปล่อยความสุขและมุมที่จะป้องกันและกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรา
    การมีความสุขง่ายในชีวิตก็คือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงว่าอะไรที่เราชอบและเก่งอะไรที่เราไม่ถนัดและเราไม่ชอบ ยอดมรับและรักในตัวเราอย่างที่เราเป็นจริงๆ ถ้าเรารู้สึกดึกับสิ่งที่เป็นตัวเราก็เท่ากับเราสร้างความสุขได้ง่ายในใจเราอย่างที่เราเป็น

    2. บริหารต่อมความสุขให้เติบโต
    เมื่อเราต้องการสร้างรอยยิ้มในการอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคาดหวังจากความสามารถและคุณค่าจากตัวเราอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักระดับความสุขและความเครียดที่เกิดจากทักษะต่างๆ ที่เราใช้ ถ้าเรารู้จักระดับขีดจำกัดทางอารมณ์และรู้จักระดับของการผสมผสานต่อมความสุขและความเครียด เราก็สามารถที่จะบริหารสมดุลย์ของอารมณ์เราอย่างที่เราปรารถนาได้
    เคล็บลับอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจต่อมความสุขและสามารถที่ขจะให้ด้วยความเมตตาในการใช้สิ่งที่เรามีความสุขมากเท่าไหร่ความสุขก็จะทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น   

    3. หาโอกาสในการใช้ต่อมความสุขให้เต็มที่
    การบริหารความสุขอย่างเดียวโดยมิได้เน้นในการใช้ความสุขจากความสามารถที่มีค่าอย่างมีเป้าหมายจะทำให้การบริหารความสุขนั้นขึ้นๆลงลงจากสภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ถ้าเราสามารถสร้างพิมพ์เขียวของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นและระยะยาว เราก็สามารถที่สร้างระดับความสุขในจังหวะของชีวิตที่ผ่านไปอย่างมีเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจ
    ยิ่งเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็ยิ่งสามารถให้คุณค่าและเพิ่มระดับทางอารมณ์ของเราให้เป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นเสมือนแม่เหล็กในการดึงดูดสิ่งดีๆ ไม่ว่าคนหรือสิ่งของเข้ามาสนับสนุนให้เราสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น

    4. เข้าใจต่อมความสุขของทีมงานที่อยู่ข้างเคียง
    เมื่เรามีเป้าหมายที่มีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม เราก็มีโอกาสที่จะรายล้อมด้วยทีมงานที่พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับเรา ถ้าเราสามารถเปิดกรอบความคิด  เห็นและเข้าใจต่อมความสุขอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างจากเรา แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของความต่างนั้น คนที่อยู่ล้อมรอบเราก็จะกลายเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงของเราทันที
    การล้อมรอบด้วยคนที่มาเสริมจุดที่เราทำแล้วมีความสุขน้อยจะทำให้เราสามารถรายล้อมด้วยความสุขที่เพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถจะมอบหมายงานให้ถูกต้องกับคนที่มีความแตกต่างไปจากเรา

     5. สร้างบรรยากาศในการต่อยอดความสุขให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
    การต่อยอดความสุขจากทีมงานของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความใจกว้างที่เปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และปล่อยวางให้เกิดการหล่อหลอมความคิดให้เกิดการตกผลึกให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากนั้นแล้วการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการต่อยอดเพื่อเพราะบ่มการเจริญเติบโตจะเป็นปัจจัยในการสร้างความพร้อมที่สำคัญ
    ถ้าผู้นำองค์กรสามารถรวมปัจัยทั้ง 5 ประการเพื่อเป็นเข็มทิศในการส่องนำความสุขด้วยการ ค้นหา เห็นคุณค่า บริหาร สร้างคุณค่าตลอดจนล้อมรอบและต่อยอดความสุขด้วยคนที่รู้ใจแล้วละก็การเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็จะมีรอยยิ้มจากผู้นำและทีมงานอย่างแน่นอนโดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us