รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 11 January 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 5 January 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 January 2022 ]
 
 
 รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness (DNA of Leadership กรุงเทพธุรกิจ)

องค์กรที่ชั้นนำที่โดดเด่นออกมา มักจะมีความเป็นเลิศไปใน ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้หลายองค์กรสมัยใหม่หลายแห่งที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืน ก็มักจะใช้วิธีจ้างคนข้างนอกมาเสริมในบางโปรเจ็กต์ เพราะเป็นด้านที่เราไม่เก่งและไม่สุขด้วย มันเป็นเรื่องของ การเกิด ‘GIG Workforce’ ทีมที่มารวมกันเพื่อทำงานเฉพาะกิจ ชั่วคราวไม่ได้เป็นแผนกงานที่ถาวร และมี ‘Agile’ ที่ผสมผสานกัน อย่างคล่องตัวยืดหยุ่นเพื่อให้กระบวนการ ดำเนินการส่งเสริมและเป็นไปได้อย่างว่องไว ซึ่งเขาหันกลับ มามองว่าอะไรที่ฉันทำได้ดี ฉันมีรากแก้วของความสุขอยู่ที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้เก่งจน เป็นเลิศแบบสุดๆ ไปเลยดีกว่า ส่วนด้านที่ตัวเองไม่สุขและไม่ถนัดก็ใช้ทีมข้างนอกเข้ามาเสริม

 
 Talent iceberg of Leadership (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ความต้องการของความสามารถมืออาชีพในองค์กรมีวิวัฒนาการไปจากสมัยยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมซึ่งสมัยนั้นทักษะที่ต้องการสามารถจะมองเห็นได้จากภายนอก(Seen Skill)ซึ่งได้แก่ทักษะในการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถสร้างผลงาน (Performance)ได้อย่างเด่นชัด ส่วนการใช้ความถนัดเชิงความคิดในสมองและความต้องการแรงผลักดันจากหัวใจเป็นศักยภาพที่มองไม่เห็นจากนอก (Unseen Potential)มักจะไม่ต้องการในมืออาชีพเท่าใดนักเพราะส่วนใหญ่ความคิดในการทำงานมักจะถูกวางพิมพ์เขียวมาจากเบื้องบน มืออาชีพส่วนใหญ่จะเป็นนักปฏิบัติหรือ Doerที่ดีซึ่งตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า "เดินตามผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กัด" ทำให้เรารับแนวความคิดในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว

 
  Unlock Leadership Potential(1) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

มนุษย์ใช้พลังความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราไม่ถึง 10% แต่มีผู้นำที่ประสบความสำเร็จสามารถจะปลดล็อกและสะกิดศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเพื่อสร้างพลังแห่งอัจฉริยภาพที่สามารถทำสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ให้เป็นไปได้   ความสามารถในการบริหารการใช้สมองหรือที่เราเรียกว่า Multi-Dimension whole brain management อย่างถูกจังหวะถูกเวลาเป็นการบริหารขุมพลังในชีวิตที่สำคัญเพราะถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรามีและเลือกใช้ให้ถูกเวลาและถูกจังหวะ เราก็สามารถปลดปล่อยพลังแห่งอัจฉริยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

 การเดินทางของชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่เราจะต้องรู้จักประคองความเร็วให้เหมาะสมกับระดับสมดุลของศักยภาพและพลังชีวิตที่มีอยู่ในตัวเรา

 
 พลังแห่งความรักของผู้นำในการสร้าง Customer และ Employee Engagement(3) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

    การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรด้วยความรักของผู้นำเพื่อสร้าง Employee Engagement ให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรและสามารถสร้าง Customer Engagement ด้วยการหล่อหลอมให้ทุกคนมีความรู้สึกได้ใช้ศักยภาพที่โดดเด่นด้วยแรงบันดาลใจที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองในใจของลูกค้าคนสำคัญ

 
 พลังแห่งความรักของผู้นำ Leading with power of love (2) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

การการสร้างภาวะผู้นำในสิ่งที่เราเก่งแล้วในการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องผนึกกำลังกับคนสำคัญที่อยู่รอบตัวที่สามารถเสริมดวงและกลายเป็นเทวดาและเทพธิดา ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความเหมือนและความแตกต่าง แต่ถ้าเราสามารถประสานและต่อยอดได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลา เราจะสามารถใช้ความรักเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีพลังมหาศาลในการให้คุณค่าที่และสังคม

 
 พลังแห่งความรักของผู้นำ (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

 การบริหารและการนำองค์กรด้วยการเอาระบบ Command and Control หรือการบังคับบัญชาที่ใช้  Fear-based leadership ด้วยการใช้ความกลัวในการนำองค์กรจะใช้ได้ดีเมื่อเราต้องการแค่มือของผู้ตาม แต่ไม่ต้องการสมองและหัวใจ

 
 ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (2) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

การเดินทางของชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่เราจะต้องรู้จักประคองความเร็วให้เหมาะสมกับระดับสมดุลของศักยภาพและพลังชีวิตที่มีอยู่ในตัวเรา

 
 New Year Eve Leadership Rejuvenation (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ในปีที่ผ่านมาคุณได้ใช้พลังชีวิตล่วงหน้าของคุณไปหรือเปล่า ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ อาทิเช่น ถวิลหาเสาร์อาทิตย์ในช่วงวันทำงาน ให้โทรทัศน์ดูเราไม่ใช่เราดูโทรทัศน์ อยากนอนทอดหุ่ยอยู่กับบ้านไม่อยากออกไปไหน ดูอะไรหลายๆ อย่างรอบตัวเราไม่ได้ดั่งใจไปหมด พอถึงเช้าวันจันทร์คิดหาวิธีว่าจะลางานด้วยวิธีการอย่างไรดี

 
 Empower Leadership Intelligence (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ผู้บริหารและผู้นำทางธุรกิจหลายคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้เขียนในการนำเอาแนวคิดของผู้เขียนในหนังสือเล่มใหม่ “ถอดรหัสความสุข” มาใช้เพื่อเป็นอาวุธในการสะกิดความเก่งบนพื้นฐานของต่อมสุขใจของลูกน้อง ทีมงานตลอดจนลูกๆที่เขารักที่บ้าน ผู้นำเหล่านั้นได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า เขาได้เห็นดวงตาของลูกน้องและลูกๆ ลุกวาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เหือดแห้งมานาน เขามองเห็นสภาวะทางอารมณ์ว่าเมื่อนึกถึงวันจันทร์เช้า ทั้งลูกน้องและลูกๆ ที่บ้านได้ส่งสัญญาณเดียวกันก็คือ “It’s time to have fun” หรือ “ได้เวลาสนุกแล้วซิ”

 
 Wealth of the Leader (2) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

 ความมั่งคั่งร่ำรวยของผู้นำจำเป็นต้องปลูกฝังความมั่งคั่งมิใช่เพียงในด้านอิสรภาพทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องครอบคลุมมิติอื่นๆ ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเวลา การงาน การสร้างคุณค่าให้กับสังคม

 
 Wealth of the Leader (1) (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ผู้นำหลายคนที่เน้นถึงความสำคัญในการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างผลกำไรแต่มักจะสูญเสียสุขภาพ ไม่มีเวลาทำสิ่งที่เคยฝันว่าอยากจะทำ สูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง มีความเครียดสั่งสมเป็น Emotional Toxic อยู่ตลอดเวลา ผู้นำแห่งความมั่งคั่งรำ่รวย (Wealth of the leader) ประกอบด้วยความมั่งคั่งใน 7 มิติ

 
 สร้างสรรค์ DNA ของวัฒนธรรมองค์กร (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

 มีผู้บริหารหลายคนมักจะมาถามผู้เขียนว่า ทำอย่างไรที่ทีมงานในองค์กรจะสามารถยิ้มได้เสมอเมื่อภัยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าทั้งในและนอกประเทศ การสร้างภูมิต้านทานด้วยการสร้างรอยยิ้มจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่อมสุขใจขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า Organization Strategic Heartbeat เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

 
 Discover the Right Leadership Heartbeat (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

 ผู้นำแต่ละคนมีจังหวะของความเร็วในการนำไม่เหมือนกัน ถ้าเราเร่งความเร็วในชีวิตมากเกินไป อาการ Burn-out หรือมลพิษทางอารมณ์จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันถ้าความเร็วของเราไม่สัมพันธ์กับทีมงานเราอาจจะกลายเป็นความกดดันให้เขาเกิดความเครียดในชีวิตได้เช่นเดียวกัน

 
 Coaching as a Leadership Reflection (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

หลายครั้งที่ผู้นำติดกับดักของความไม่รู้หรือที่เราเรียกว่า "อวิชา" ทำให้ไม่สามารถก้าวกระโดดทางวุฒิภาวะเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในขั้นสูงขึ้นเพราะมีข้อจำกัดทางด้านความเชื่อว่าตัวเองคือ Superman เก่งไปหมดทุกอย่างและคนอื่นแย่ไปซะหมด

 
 Leadership Development Blueprint (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

คุณเคยสร้างแผนที่ของเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จหรือไม่?คุณเคยเช็กอารมณ์ในแต่ละเส้นทางว่าเส้นไหนที่ให้ความมันและความสนุกในการเดินทาง ในขณะที่เส้นทางไหนบ้างที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าและผู้นำหลายท่านที่เร่งไปสู่จุดหมายของความสำเร็จเกิดมีอาการเครียดและ Burn-out ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมาย เนื่องจากบางคนลืมตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นจากภายใน เมื่อเลือกเป้าหมายที่เน้นความเก่งแต่ไม่รู้สึกสนุกและเกิดความพึงพอใจระหว่างทางเดินพอยิ่งเร่งไปหาเป้าหมายความเครียดก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเป็นกำลัง

 
 ผู้นำสร้างโชคได้จริงหรือ (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ผู้นำบางคนทำไมถึงมีโชคอยู่ตลอดเวลา ขณะที่คนอื่นๆรู้สึกห่อเหี่ยวและย่ำแย่ในสภาวะวิกฤติ หลายคนมีคำถามว่าเขาเป็นคนโชคดีหรือเขาสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมและสามารถสร้างแรงดึงดูดโอกาสตลอดจนสามารถบริหารโชคที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นรูปธรรมได้โดยมีกระบวนการที่เรียกว่า L-U-C-K

 
 ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ Authentic leadership Character (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

ทุกคนมีศักยภาพที่ไม่เหมือนใคร แต่จะมีสักกี่ค้นที่รู้จักธาตุแท้ของศักยภาพเหล่านี้และสร้างกระบวนการปลดปล่อยศักยภาพที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของความเป็นผู้นำในตัวคุณให้เจิดจรัสออกมา

 
 การเจียระไนวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

องค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมิได้วางรากฐานที่แข็งแรงและเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเก่งที่เป็นธาตุแท้ขององค์กรจะเป็นความประมาทและมีความเสี่ยงในการเจริญเติบโตที่อาจจะทำให้ลำต้นขององค์กรที่กำลังเติบใหญ่ล้มครืนลงมาได้

 
 กรอบความคิดในการปรับตัว (ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ CEO Focus ฐานเศรษฐกิจ)

การปรับกรอบความคิดของผู้นำเพื่อให้เท่าทันกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายจากภายนอกและสามารถบริหารรอยยิ้มและภาวะทางอารมณ์ที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us