รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
S-M-A-R-T DNA ของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่ยืนอยู่บนยอดคลื่น Tsunami ของวิกฤต
 

S - M - A - R - T  DNA ของผู้นำสายพันธ์ใหม่ที่ยืนอยู่บนยอดคลื่น Tsrnami ของวิกฤต 
     ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นระลอกคลื่น Tsunami ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากทวีปอเมริกาและทวีความรุนแรงไปทั้งโลก กระแสความแรงของคลื่นกำลังจะทวีความรุนแรงและจะมีผลกระทบกับเมืองไทยเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างและพัฒนา  DNA  ใหม่ของผูู้้้้้นำที่สามารถยืนอยู่บนยอดคลื่นและสนุกกับการใช้พลังของคลื่นให้กลายเป็นโอกาสในการก้าวกระโดดในการแข่งขัน
    ผู้เขียนมีโอกาสจัด APIC CEO Forum เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของผู้นำที่สนุกและมีรอยยิ้มในการยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงและสามารถมองหาความรื่นรมย์และโอกาสได้เสมอในความผันผวนและรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้นำของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในเอเซียต่างลงความเห็นความ ว่า DNA ใหม่นั้นประกอบด้วยคุณสมบัติของ S-M-A-R-T นั้นก็คือ
   
     S-See the cycology of change   (เห็นและตระหนักถึงพฤติกรรมของวัฐจักรการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน)
    องค์ประกอบที่สำคัญอันแรกก็คือสามารถเข้าใจธรรมชาติและวัฐจักรของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มันเป็นจริงๆ ไม่ใช่อย่างที่เราอยากเห็น เพราะ DNA แรกนี้เป็นหัวใจหลักในการเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่วิ่งเข้ามาก่อนที่คนอื่นจะเห็น
    หลายคนมักจะมี Paradigm หรือกรอบความคิดที่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ ที่ผ่านมาและทำให้เกิดอัตตาในการยึดติดกับกระบวนการเดิม ยึดติดกับความสามารถในการการแข่งขันเดิมๆที่เคยเป็นมาในอดีต ถ้าผู้นำตระหนักถึงโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นวัฐจักรของธรรมชาติที่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน ผู้นำก็สามารถจะมีโอกาสไปยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเเปลี่ยนแปลงก่อนคนอื่น

    M-Magnify Talent  (สะกิดความเก่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน)
    ปกติแล้วองค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้ความสามารถของทีมงานที่มีอยู่ในระดับจิตสำนึกที่เรามักจะเห็นกันในแง่ของทักษะที่สัมผัสได้ซึ่งจริงๆ แล้วความสามารถในระดับนี้มีแค่ไม่เกิน 10% ของความสามารถทั้งหมดทีี่มีอยู่ในตัวเรา พลังของต่อมสุขใจที่เป็นพลังของความสามรถแฝงที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกที่ซ่อนอยู่ภายในที่มิได้ถูกเจียะรไนออกมาใช้  ถ้าเราสามารถจะนำแรงขับพื้นฐานนี้มาเป็นพลังเสริมทักษะที่ทีมงานเรามีอยู่จะสามารถสร้างอาวุธลับของการแข่งขันได้อย่างมหัศจรรย์
    ทีมผู้นำต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้นหาอัจฉริยภาพของต่อมสุขใจที่แฝงอยู่ภายในด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Multi-Dimension Intelligence Profile (MIP) Technology  ช่วยเป็นเสมือนกระจกส่องให้เรามองเห็นความสามารถที่เราไม่เคยมองและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการค้นหาชื่นชมและปลุกพลังของแรงขับของจิตใต้สำนึกที่มีพลังมหาศาล

    A-Architect the happiness and  success blueprint  (วางพิมพ์เขียวของความสุขและความสำเร็จ)
    เมื่อเราสามารถเท่าทันธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและสามารถถึงเอาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาได้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางเป้าหมายหรือพิมพ์เขียวที่ต้องมีดุลยภาพของทั้งความสำเร็จและความสุขบนต่อมสุขใจของทีมงานและองค์กรที่เรียกว่า Strategic heartbeat เพราะถ้าเป้าหมายเป็นความสำเร็จอย่างเดียวก็เป็นเป้าหมายทางวัตถุนิยมที่ฉาบฉวยและไม่จีรังแต่ถ้าเป็นความสำเร็จบนความสุขและความสนุกของการเดินทางที่สามารถกระตุ้นกระตุกและเจียระไนอัจฉริยภาพให้ทีมงานสามารถเพิ่มแรงขับของความสนุกทางอารมณ์ได้ในทุกก้าวที่เดิน แรงผลักจากภายในจะเป็นแรงส่งที่ทุกคนสามารถฝ่าวิกฤตด้วยรอยยิ้มและแววตาที่ลุกโชน
    การตั้งศูนย์ของการเล็งเป้าหมายบนต่อมสุขใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดอารมณ์บวกและภูมิต้านทานที่เกิดจากภายใน การทำสิ่งที่เรารักและเราสนุกทำให้สามารถเดินผ่านแรงเสียดทานที่อยู่ข้างนอกได้อย่างง่ายดาย  แต่ถ้าภูมิต้านทานเราตำ่เราจะเครียดและเหนื่อยง่ายกับอุปสรรคที่ขวางเราอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้วิกฤตที่รุนแรง

     R-Realign the right skills  (สร้างทักษะที่เป็นหัวใจหลักที่สำคัญ)
    การปรับปรุงทักษะในช่วงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องเลือกทักษะที่เป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าและความแตกต่างที่สอดค้องกับต่อมสุขใจของเรา ถ้าเราพัฒนาทักษะที่เรารักและเราชอบตลอดจนเป็นดุลยภาพเดียวกับความต้องการในงานจะทำให้เราทวีคูรการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพราะจะมีแรงขับจากแรงส่งของการเรียนรู้จากภายใน
    การเน้นทักษะที่ถูกต้องและสามารถเพิ่มคุณค่าให้รวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะในสายตาของลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาที่สำคัญที่จะสามารถให้เราก้าวข้ามวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

    T-Transform the  culture  (เปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกื้อกูล)
    การสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลเพื่อเร่งการเพาะบ่มในการพัฒนาการเป็นองค์กรประกอบที่สำคัญในการสร้างความพร้อมในการเร่งการพัฒนาการภายใต้วิกฤต  ยิ่งเราสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับ เมล็ดพันธุ์หรือ DNA ที่แท้จริงมากเท่าไหร่ การพัฒนาการก็จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วเท่านั้น  ดอกบัวเติบโตได้ดีในนำ้ฉันใด ต้นกระบองเพชรขอบเติบโตในทรายฉันนั้น แต่ถ้าเราเอาดอกบัวไปเพาะบ่มในทะเลทรายก็จะไม่งอกงาม  การสร้างความสอดคล้องของวัฒนธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นเสมือนลมใต้ปีกที่เกื้อกูลจะช่วยร่นระยะเวลาในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันภายใต้วิกฤต

   


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us