รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]

• 3C Group
• A-GROUP
• ABAC University
• American Express (Thailand) Limited
• American Internation Insurance(AIA)
• AMEX team advertising Co.,Ltd.
• Amway (Thailand) Limited
• Application Hosting Services Co.,Ltd.
• Asia Books Co.,Ltd.
• Asia Business Forum Ltd.
• Asian Institute of Technology (AIT)
• Bangkok Metropolitian Authority
• Bangkok Ranch (Public) Co.,Ltd.
• Bank of Thailand
• BANPU
• Big C Supercenter (Public) Co.,Ltd.
• BIO-TEC
• BOI
• Business Application Co.,Ltd.
• Caltex oil (Thailand) Limited
• Capital Nomura Securities Limited
• Cerebos (Thailand) Ltd.
• Coca-Cola (Thailand) Limited
• Compaq Computer Co.,Ltd.
• Conoco (Thailand) Limited
• CP All
• CP Group of Companies
• Danaspicer (Thailand) Co.,Ltd.
• Datwyler D/O Devices Co.,Ltd.
• Double Digit Co.,Ltd.
• Dutchmill Co.,Ltd.
• Eastern College of Technology (E.Tech)
• ELCA (Thailand) Co.,Ltd.
• Electrical Generating Authority of Thailand
• Ford (Thailand) Co.,Ltd.
• General Motors (Thailand) Ltd.
• GlaxoSmithKline Co.,Ltd.
• Global-Thaixon Precision Ltd.
• Hana Semiconductor (Bkk) Co., Ltd.
• Hank
• Hank
• Hewlett-Packard (Thailand) Co., Ltd.
• HongKong College of Management
• Huntsman (Thailand) Limited
• IBM (Thailand) Co.,Ltd.
• ICI (Thailand) Co.,Ltd.
• IFCT
• Innovex (Thailand) Co.,Ltd.
• Institute of International Education
• Intergoods Co., Ltd
• Italian-Thai Development Public Co.,Ltd.
• Jasmin International Public Co.,Ltd.
• John Hancock Interlife Assurance
• Kasikorn Bank
• Kasikorn Securities
• KCE Electronic (Public) Co.,Ltd.
• KGI Securities (Thailand)
• Kiatnakin Group of companies
• Krungthai Bank (Public) Co.,Ltd.
• LEO Burnett Ltd. Thailand
• LEO Group of Companies
• LFB Automation System Co., Ltd.
• Lucky Star Hydraulic & Engineering Co.,Ltd.
• Mahidol College of Management
• MDX Gateway Public Co.,Ltd.
• Merill Lynch (Asia Pacific) Limited
• Microsoft (Thailand) Co., Ltd.
• Minibea (Thailand) Co.,Ltd.
• Ministry of Education
• Ministry of Finance
• Ministry of Industrial
• Modernform Group
• Monsanto (Thailand) Co.,Ltd.
• Motorola (Thailand) Co., Ltd.
• Muang Thai Insurance
• Muang Thai Life Assurance Co., Ltd.
• Nation Group
  • National Housing Authority of Thailand
• NC Housing Co.,Ltd.
• NEC Infrontia Thai Ltd.
• NEO Application Co.,Ltd.
• Nestle (Thailand) Co., Ltd.
• NIDA
• Novoplast and SIM Co., Ltd.
• Oracle (Thailand) Co., Ltd.
• P&O Nedlloyd Limited
• Petroleum Authority of Thailand
• Pfizer International Corporation (S.A.)
• Phatra Assurance Co.,Ltd.
• Phatra Insurance Public Co., Ltd.
• Phelps Dodge(Thailand) Co., Ltd.
• Phyathai Asset Management Co.,Ltd.
• PICO (Thailand) Public Co.,Ltd.
• PQ Chemicals (Thailand) Limited
• Premier Group of Companies
• Provincial Authority of Thaialnd
• PTT Public Company limited
• Puumsoft Co., Ltd.
• QAD I&I Co.,Ltd.
• Research Dynamics Co.,Ltd.
• Reuter (Thailand) Co.,Ltd.
• RFS
• Roche Thailand Ltd.
• Royal Canin (Thailand) Co.,Ltd.
• Royal Orchid Hotel
• S.I.T. (Thailand) Co.,Ltd.
• Sahapatanapibul Public Co.,Ltd.
• Saint Louis Hospital
• Sasin Graduate Institute of Business Admin
• Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd.
• Securities Analysts Association
• Shell Companies of Thailand
• Shin Satellite (Public) Co.,Ltd.
• Siam Cement (Public) Co.,Ltd.
• Siam Kubota Industrial Co.,Ltd.
• Siam Rajathanee Co.,Ltd.
• Siamcity Bank Public Co.,Ltd.
• Sinothai Public Co.,Ltd.
• SKF Group
• Software Park Thailand
• STAR Group Regional (Thailand) Ltd.
• Stock Exchange of Thailand
• Symix Asia Co.,Ltd.
• Taiwan Liton Electronic (Thailand) Co.,Ltd.
• Tanyaphol Co.,Ltd.
• TDK (Thailand) Co.,Ltd.
• Telecom Asia Corporation Co.,Ltd.
• Tetra Pak Manufacturing (Thai) Ltd.
• Thai Airways International (Public) Co.,Ltd.
• Thai Ceremic Co.,Ltd.
• Thai Farmer Asset Management Co.,Ltd.
• Thai Farmer Bank (Public) Co.,Ltd.
• Thai Industrial Gases (Public) Co.,Ltd.
• Thai Klinipro
• Thai Military Bank (Public) Co.,Ltd.
• Thai Red Cross
• Thai V.P. Corporation Limited
• Thailand Management Association
• Thammasart University
• Thanyarak Hospital
• The Industrial Finance Corporation of Thailand
• The Post Publising (Public) Co.,Ltd.
• Tipco (Public) Co.,Ltd.
• TOT Corporation Public Company
• Total Access Communication PLC.
• Toyox (Thailand) Co.,Ltd.
• United Broadcasting Corporation Group
• United Palm Oil Industry Public Co.,Ltd.
• University of the Thai Chamber of Commerce
• Unocal Co.,Ltd.
• UOB Rattanasin Bank
• Weatherford KSP Co.,Ltd .
• Worachak International Co.,Ltd.Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us