รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
 

รากแก้วความสุข

Grass Root of Authentic Happiness

 

โดยอาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

CEO Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd.

Co-Founder Rai Jai Yim Leadership Academy

ผู้แต่งหนังสือ ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่นยืน, ผู้นำสร้างได้, ผู้นำสร้างผู้นำ, ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ และผู้นำสร้างสุข

 

บทความนี้เป็น APIC Leadership Review Article ที่เป็นส่วนหนึ่งชองหนังสือ ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืน

 

 

การจะทำให้ตัวเราเองมีความสุข เพื่อนร่วมงานมีความสุข ไปจนถึงลูกค้าและองค์กรนั้นมีความสุขอย่างยั่งยืน และบัญชีเงินฝากในธนาคารแห่งความสุขยังเป็นบวกอยู่เสมอนั้น สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือ เราต้องหารากแก้วแห่งความสุขของตัวเอง ทีมงาน และองค์กรให้เจอว่าอยู่ที่ไหน 

 

Word of Wisdom :

 “หัวใจก็คือรากแก้ว...สมองก็คือความเก่ง

 

 

สมัยก่อนหลายๆ องค์กรเมื่อได้รับงานหรือโปรเจ็กต์ ที่ต้องทำโดยที่ตัวเองไม่มีความถนัด โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ คนในองค์กรก็อาจจะต้องทนทำทุกอย่างกันไป ซึ่งก็อาจจะพอทำได้ทุกอย่าง แต่ว่าเป็น ‘Master of None’ คือไม่เก่ง ทำไม่ได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเลยสักอย่าง อีกทั้งยังทำให้ burn out กันได้ง่ายๆ จนคนทำงานสติแตกและมี turn over rate ที่สูง ซึ่งถ้าคุณไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร่ ก็อาจจะไปในวิถีนี้ได้

 

ใช้รากแก้วแห่งความสุขส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับองค์กร 

 

  ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันที่สูง เราจะสังเกตเห็นได้ว่า องค์กรที่ชั้นนำที่โดดเด่นออกมา มักจะมีความเป็นเลิศไปใน ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้หลายองค์กรสมัยใหม่หลายแห่งที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืน ก็มักจะใช้วิธีจ้างคนข้างนอกมาเสริมในบางโปรเจ็กต์ เพราะเป็นด้านที่เราไม่เก่งและไม่สุขด้วย มันเป็นเรื่องของ การเกิด ‘GIG Workforce’ ทีมที่มารวมกันเพื่อทำงานเฉพาะกิจ ชั่วคราวไม่ได้เป็นแผนกงานที่ถาวร และมี ‘Agile’ ที่ผสมผสานกัน อย่างคล่องตัวยืดหยุ่นเพื่อให้กระบวนการ ดำเนินการส่งเสริมและเป็นไปได้อย่างว่องไว ซึ่งเขาหันกลับ มามองว่าอะไรที่ฉันทำได้ดี ฉันมีรากแก้วของความสุขอยู่ที่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้เก่งจน เป็นเลิศแบบสุดๆ ไปเลยดีกว่า ส่วนด้านที่ตัวเองไม่สุขและไม่ถนัดก็ใช้ทีมข้างนอกเข้ามาเสริม 

 

องค์กรที่รู้จักตรงนี้จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะคนในองค์กรจะขับเคลื่อนตัวเองไปหาสิ่งที่เขาชอบและ เก่ง จนพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศทางด้านนั้น ซึ่งจะทำได้ดีเพราะมีความสุขเป็นแรงขับ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

ยิ่งปัจจุบันนั้นมีสตาร์ทอัพเยอะ ซึ่งเขาก็มุ่งมั่นกับด้านที่ตัวเองทำได้ดีเลย โดยแทบจะไม่สนใจด้านอื่น ด้วยการมีหน่วยย่อยเป็น Module เป็นหน่วย SWAT ที่เก่งในด้านที่เป็นแกนของเขา แต่เมื่อไหร่ที่ต้องการเสริมด้านที่ยังขาด ก็จะไปพันธมิตรกับคนอื่น เมื่อโปรเจ็กต์นั้นสำเร็จปุ๊บ ก็จะสลายร่าง ก็เลยเป็นไดนามิกขององค์กรสมัยใหม่ที่เคลื่อนตัวไปได้เร็วมาก 

 

การทำงานในอดีต คุณอาจจะใช้แค่มือ แต่ไม่ต้องการสมองกับหัวใจ เพราะต้องการแค่คนมาทำงานคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้เราต้องการทั้งมือ สมอง และหัวใจของคนด้วย หัวใจก็คือรากแก้ว...สมองก็คือความเก่ง  การทำงานในสมัยปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูง และผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์ให้องค์กรนั้นดำเนินไป อย่างมั่นคงยั่งยืนนั้น เราไม่ได้ต้องการแค่มือหรือสมอง แต่ต้องการหัวใจด้วย เราต้องการคนเต็มคนที่เป็น ‘complete Whole person’ มีศักยภาพเต็มเปี่ยม และมีหลากหลาย มีมิติในการใช้ชีวิต 

 

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่จะกำหนด ทิศทางและการบริหารใช้รากแก้วแห่งความสุขดึงศักยภาพของทีม นำพาองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ เสริมจุดแข็งให้ สามารถแข่งขัน และนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us