รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
 

การนำองค์กรไปสู่โลกของการแข่งขันที่มีความสลับซับซ้อนและไม่แน่นอน (Genuine Ambiguity) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางจุดยืนของผู้นำและองค์กรที่ชัดเจน สามารถสะกิดศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทั้งยังต้องสามารถสร้างชื่นชมความสามารถและรักในความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริง หลายองค์กรสามารถสร้างความโดดเด่นนี้เป็น Leadership Branding ที่กลายเป็นความสามารถทางการแข่งขันและคุณค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้น

 

องค์กรที่ประสานความเก่ง แรงบันดาลใจกับคุณค่าที่ลูกค้าแสวงหาจะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่และลูกค้าคนสำคัญมาใช้บริการได้มากขึ้น การให้ความรักกับทีมงานและส่งต่อความรักแก่ให้ลูกค้าคนสำคัญจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

การบริหารและการนำองค์กรด้วยการเอาระบบ Command and Control หรือการบังคับบัญชาที่ใช้ Fear-based leadership ด้วยการใช้ความกลัวในการนำองค์กรจะใช้ได้ดีเมื่อเราต้องการแค่มือของผู้ตาม แต่ไม่ต้องการสมองและหัวใจ

 

ผู้นำได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า เขาได้เห็นดวงตาของลูกน้องและลูกๆลุกวาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เหือดแห้งมานาน เขามองเห็นสภาวะทางอารมณ์ว่าเมื่อนึกถึงวันจันทร์เช้า ทั้งลูกน้องและลูกๆที่บ้าน ได้ส่งสัญณานเดียวกันก็คือ “It’s time to have fun” หรือ “ได้เวลาสนุกแล้วซิ”

 

การวางกลยุทธ์การเดินทางในการท่องไปสู่ทะเลสีครามด้วยรอยยิ้มจากหัวใจนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการเดินทางสามขั้นคือ รู้จักต่อมสุขใจและเมล็ดพันธ์ของความเป็นเลิศขององค์กร, ร้างพิมพ์เขียวของเป้าหมายสู่ทะเลสีคราม, Turn Strategic Blue Ocean Leadership blueprint into [email protected] Culture

 

ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจของความสุขเสมอไป แต่ความสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จ ผู้นำหลายคนกำลังหลงทาง มุ่งหน้าสู่ “ความสำเร็จ” โดยลืมหยุดคิดและถามตัวเองว่า เส้นทางเดินของชีวิตจำเป็นต้องเลือกระหว่างความสุขหรือความสำเร็จหรือไม่

 

ทำทุกย่างก้าวให้ดีที่สุด ไม่ต้องคิดถึงความกลัวที่อยู่ในอดีตหรือความไม่แน่นอนของอนาคตที่ยังมาไม่ ถึง การปล่อยวางเพื่ออยู่กับปัจุจุบันเพื่อสร้างความเข็มแข็งในทุกก้าวที่เดิน เป็นหัวใจของการบริหารความกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพญามัจจจุราชที่สามารถ ปลิชีวิตเราได้ทุกเมื่อ

 

ถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ในการมองโอกาสภายใต้วิกฤตหลายคนมักจะนึกถึง อัจฉริยะบุคคลที่มี IQ สูงทั้งหลาย แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรชั้นนำในทางคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งหลายมักจะ สร้างกระบวนการในการประสานแนวความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานในทุกระดับและสร้าง Innovation Bank

 

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นการยากที่จะทำนาย ได้อย่างถูกต้องว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ในอดีตผู้บริหารมักจะทำการวางแผนกลยุทธ์ 5-10 ปีและสื่อสารให้ทีมงานมุ่งมั่นพาธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

การพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องค้นหาต่อมสุขใจซึ่งเป็นขุมพลังแห่งแรงบันดาลใจที่เป็นบวก สร้างพิมพ์เขียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ตลอดจนวางรูปแบบของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสุขและความสนุกในการเดินทางสู่เป้าหมายของความสำเร็จ

 

ผู้บริหารและผู้นำทางธุรกิจหลายคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้เขียนในการนำ เอาแนวคิดของผู้เขียนในหนังสือเล่มใหม่ “ถอดรหัสความสุข” มาใช้เพื่อเป็นอาวุธในการสะกิดพลังศักยภาพของต่อมสุขใจกับลูกน้องทีมงานตลอด จนลูกๆที่เขารักที่บ้าน

 

การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของความคิด คำพูดและการกระทำเป็นกระบวนการประสานพลังในการสื่อสารที่สำคัญของผู้นำเพราะ ถ้าผู้นำคิดไปทางหนึ่ง พูดไปอย่างหนึ่งและกระทำไปอีกทางหนึ่ง จะสร้างความยากลำบากและความสับสนในการสื่อสารเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะ เดินตาม

 

“การสะกิดต่อมสุขใจเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา จะสร้างพลังที่มีแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสนับสนุนวิถีการเดินทาง ถ้าเรามีการฝึกฝนและมุ่งมั่นในการเดินทางแบบไม่ยึดติดด้วยแล้ว เป้าหมายที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้อย่างไม่ยากเย็น”

 

การสร้างความกล้าให้กับทีมงานเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองในการทำสิ่งที่ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ (Impossible dream) ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ (Possible action)

 
 พลังแห่งความรักของผู้นำ Leading with power of love (2) (พลังแห่งอัจฉริยะของผู้นำ)

การนำองค์กรไปสู่โลกของการแข่งขันที่มีความสลับซับซ้อนและไม่แน่นอน (Genuine Ambiguity) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางจุดยืนของผู้นำและองค์กรที่ชัดเจน สามารถสะกิดศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทั้งยังต้องสามารถสร้างชื่นชมความสามารถและรักในความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริง หลายองค์กรสามารถสร้างความโดดเด่นนี้เป็น Leadership Branding ที่กลายเป็นความสามารถทางการแข่งขันและคุณค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้น

 

การเดินทางของชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่เราจะต้องรู้จักประคองความเร็วให้เหมาะสมกับระดับสมดุย์ของศักยภาพและพลังชีวิตที่มีอยู่ในตัวเรา ถ้าเราใช้พลังชีวิตในช่วงต้นๆเหมือนกับการวิ่งแข่งขัน 100 เมตรหลายครั้งเมื่ออายุย่างเข้า 30 ปี แม้จะประสบความสำเร็จในตอนต้นแต่ความรู้สึกหมดพลังชีวิต หมดความสนุกและจะเกิดอาการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Burn-out อย่างรวดเร็ว

 

ในการพัฒนาวุฒิภาวะผู้นำเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องคำนึงถึงธรรมชาติของอุปนิสัยที่อยู่ภายในซึ่งเป็นพลังของจิตใต้สำนึกที่เป็นเสมือนพลังของยักษ์หลับที่ถ้าเราสามารถค้นหา สะกิดให้่ตื่นและนำมาใช้อย่างเป็นระบบจะเป็นแรงขับเคลื่อนพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำ

 

การวางพิมพ์เขียวของเส้นทางเดินในการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความคมชัดลึกเพื่อสามารถนำเอาพลังของอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นเสมือนยักษ์หลับซึ่งค้นหาแล้วใน Phase ที่ 1 ของการ Assessing และ Awakening มาสร้างไลฟ์สไตล์และสมดุลย์ใหม่ทั้งในด้านกาย จิตใจและปัญญาที่สร้างไว้แล้วใน Phase 2 ที่เราเรียกว่า Architecting and Articulating

 

การก้าวขึ้นไปปักธงไทยบนยอด 1 ใน 7 ของ World Summit เป็นความสำเร็จที่คนไทยสามารถที่จะทำได้ไม่แพ้คนชาติใดในโลกและที่สำคัญเรา ยังสามารถที่จะมีรอยยิ้มแบบไทยๆที่ทำให้ทุกก้าวที่เราเดินขึ้นสู่ยอดเขา สามารถทวีคูณความสุขและรอยยิ้มจากต่อมสุขใจ

 

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันก่อให้เกิดความเครียดอย่างมากให้ แก่ผู้นำและมืออาชีพในปัจจุบันทำให้เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ความเครียดที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราสามารถใช้ในปริมาณและเวลาที่ถูกต้องก็สามารถ สร้างแรงขับในชีวิตได้

 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us