รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
[email protected] : กลยุทธ์สร้างวิถีผู้นำสู่ยอด Everest ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ
 

[email protected] : กลยุทธ์สร้างวิถีผู้นำสู่ยอด Everest ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ      การก้าวขึ้นไปปักธงไทยบนยอด Everest เป็นความสำเร็จที่คนไทยสามารถที่จะทำได้ไม่แพ้คนชาติใดในโลกและที่สำคัญเรายังสามารถที่จะมีรอยยิ้มแบบไทยๆ ที่ทำให้ทุกก้าวที่เราเดินขึ้นสู่ยอดเขาสามารถทวีคูณความสุขและรอยยิ้มจากต่อมสุขใจ
    ผู้เขียนมีโอกาสร่วมจัดโครงการ Leadership Voyage : [email protected] ร่วมกับคุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช ที่เป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกครบ 1 ปี โดยนำเอาประสบการณ์และเคล็ดลับในวางกลยุทธ์ที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ (Everest Strategy) ของคุณวิทิตนันท์ ร่วมกับกระบวนการถอดรหัสความสุขของผู้นำ (SMILE: The DNA of Leadership Happiness) ในหนังสือ Best Seller ของผู้เขียนมาสร้างเป็น กระบวนการในการพัฒนาวิถีผู้นำด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ เพื่อช่วยเพิ่มวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำของนักธุระกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก
    คุณวิทิตนันท์ กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ประสบการณ์ Leadership Voyage ของการพิชิตยอดเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในโลกของ 7 World Summits ทำให้สามารถค้นพบศักยภาพและสไตล์ของผู้นำที่แท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ต้องพัฒนาทักษะในการวางโครงสร้างพิมพ์เขียวของความสำเร็จบนต่อมสุขใจเพื่อสร้างพลังและแรงดึงดูดในการขับเคลื่อนในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนพิชิตชัยชนะในทุกก้าวที่เดินในทางพร้อมด้วยรอยยิ้มในทุกย่างก้าวสู่ความสำเร็จ
   
    คุณวิทิตนันท์และผู้เขียน์ได้แบ่งกระบวนการในการพัฒนาวิถีผู้นำ [email protected] ออกเป็น 3 Phase ด้วยกันก็คือ

    Phase I ค้นหาและชื่นขมศักยภาพบนต่อมสุขใจที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน (Assess and awake seen and unseen leadership happiness sweet spot)
    ศักยภาพของความเป็นผู้นำเป็นพลังที่สำคัญที่ปกติแล้วเรามักจะใช้ไม่ถึง 10% ซึ่งมักจะเป็นความสามารถในระดับจิตสำนึก แต่ถ้าเราสามารถค้นหาและขับพลังแห่งศักยภาพในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้ ยิ่งศักยภาพที่เราขับออกมาตั้งอยู่บนฐานของต่อมสุขใจด้วยแล้ว ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่การทวีคูณของความสุขก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปขับศักยภาพบบนฐานของต่อมเครียด ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่ กระแสของความเครียดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
    คุณวิทิตนันท์กล่าวกับผู้เขียนว่าการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวขึ้นไปอยู่บนยอดเอเวเรสต์ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแรงขับจากภายในโดยเเฉพาะอย่างยิ่งจากต่อมสุขใจเพื่อพิชิตอุปสรรคซึ่งเป็นเสมือนพญามัจจุราชที่สามารถคร่าวชีวิตของนักปีนเขาได้ทุกขณะ  ต่อมสุขใจของคุณวิทิตนันท์คือ ความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความคล่องตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการประสานความคิดและสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนทีมงานให้สามารถพิชิตยอดเขาร่วมกัน
    ถ้าเราเจียระไนและขับขุมพลังเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในใจและกายของเรา อุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัว วิกฤตของธรรมชาติ ความไม่พร้อมของร่างกายก็สามารถก้าวข้ามได้เสมอถ้าเรามีรอยยิ้มจากต่อมสุขใจที่อยู่ภายใน คุณวิทิตนันท์กล่าวเสริมว่า ผมแข็งแรงขึ้นทุกวันและวันที่แข็งแรงที่สุดก็คือวันที่อยู่บนยอดเอเวอเรสต์

    Phase II สร้างและเชื่อมั่นในพิมพ์เขียวและเป้าหมายของความสำเร็จด้วยสมองและหัวใจ(Architect and Articulate committed leadership blueprint with head and heart)
    เมื่อเรารู้จักตัวเราเอง รู้จักศักยภาพ การสร้างภาพของความสำเร็จที่คมชัดที่มาจากทั้งสมองและหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ให้รู้ว่า ยอดเขาลูกไหนที่เหมาะสมกับความสามารถพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวเรา
    การบรรจงวาดภาพความสำเร็จด้วยคำถาม 4 คำถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเช็คความพร้อมของพิมพ์เขียวของภาพความสำเร็จของเราก็คือ ความท้าทาย ความเชื่อมั่น คำมั่นสัญญาและความกล้าด้วยพลังจากต่อมสุขใจในการทุกย่างก้าวที่เดิน ถ้าภาพความสำเร็จนั้นทำให้หัวใจเราพองโต เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของเรา มีคำมั่นสัญญาในการพัฒนาและกล้าที่จะก้าวไปหาความสำเร็จด้วยการทวีคูณความสุขในทุกย่างก้าวที่เดิน
    คุณวิทิตนันท์กับผู้เขียนได้วาดพิมพ์เขียวของการไปที่ยอดเขา Everest พร้อมกับ CEO และผู้บริหารระดับสูง ชั้นนำอีกหลายท่าน ในกระบวนการบรรจงวาดภาพของความสำเร็จทำให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในเป้าหมายตลอดจนศักยภาพที่อยู่ในตัวเราว่าสามารถจะนำความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของต่อมสุขใจมาใช้ให้เกิดทวีคูณรอยยิ้มในทุกย่างก้าวที่เดิน

     Phase III สร้างดุลยภาพในการพิชิตชัยชนะในทุกก้าวของการเดินทาง  (Align and attune leadership action in winning small and win often)
    เมื่อสมองพร้อม ใจพร้อม ทุกก้าวที่ก้าวเดินจะต้องสามารถพัฒนาศักยภาพในระดับที่่สูงขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การสร้างชัยชนะในทุกก้าวพร้อมรอยยิ้มจากใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับความสามารถที่มีอยู่ภายในให้เจิดจรัส Win Small and Win Often การมีชัยชนะเล็กๆ และบ่อยๆ จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความแข็งแกร่งทั้งจิตและกาย
    เราได้มีการตั้ง [email protected] Camp เพื่อวัด Leadership fitness และสร้างการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในด้าน ความแข็งแกร่ง Strength ความคล่องตัว Flexiblity และ ความอดทน Endurance ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ซึ่งการมี  Leadership Coach ใน Phase นี้เป็นส่วนที่สำคัญในการสะกิดมุมของศักยภาพที่โดดเด่นมาใช้ในสถานะการณ์ที่เหมาะสม การปรับดุลยภาพของใจและร่างกายให้เหมาะสมกับสภาวะของธรรมชาติและอุปสรรคที่เปลี่ยนไปเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่จะทำห้เราก้าวไปสู่วุฒิภาวะที่สูงขึ้นในการเป็นผู้นำ
    การสร้างวุฒิภาวะของผู้นำด้วยประสบการณ์และทักษะในการพิชิตยอด Everestจะสร้างความพร้อมในการสร้างความสามารถในการการแข่งขันในระดับโลกของพร้อมรอยยิ้มที่สวยงามของคนไทย  


โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us