รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Leadership Inspiration แรงบันดาลใจของผู้นำบนต่อมสุขใจ
 

Leadership Inspiration แรงบันดาลใจของผู้นำบนต่อมสุขใจ 
     ทำไมผู้นำบางคนจึงมีไฟในการเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่บางคนมีความฝันที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่มีแรงผลักดันให้ความฝันนั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นมา การสร้างแรงบันดาลใจบนต่อมเครียดจะให้ผลลัพธ์ในการสร้างพลังลบเมื่อพยายามมุ่งมั่นในการเดินทางไปล่าฝัน ซึ่งต่างจากผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจบนต่อมสุขใจที่ยิ่งก้าวไปหาความฝันก็ยิ่งมีรอยยิ้มเกิดขึ้นระหว่างทางที่ก้าวเดินไป
    ผู้เขียนมีโอกาสไปจัดหลักสูตร  Leadership Inspiration ให้กับบริษัทขายตรงข้ามชาตชั้นนำ ในหลักสูตรสองวัน วันแรกเป็นวันที่ทีมนักขายจะต้องค้นหาต่อมสุขใจที่เปรียบเสมือนขุมพลังของศักยภาพที่สร้างแรงขับเคลื่อนของพลังชีวิตที่อยู่ภายในตลอดจนค้นหาต่อมเครียดที่เป็นเสมือนขุมพลังทางอารมณ์ลบที่สามารถสร้างความเครียดให้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ไปสะกิดมันเข้า
    เมื่อนักขายเหล่านั้นมีโอกาสแลกเปลี่ยนระดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อมสุขใจและต่อมเครียด ผู้เขียนสามารถสังเกตได้ชัดว่าเมื่อกล่าวถึงต่อมเครียดสีหน้าและอารมณ์จะดูเซ้ง หมดพลังและมีอารมณ์ลบที่อยู่ในทั้งระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกตลอดเวลา บางท่านอธิบายเพื่มเติมไว้อย่างน่าสนใจว่าต่อมเครียดนี้เป็นสิ่งที่ฝังใจตั้งแต่เด็กตอนเรียนหนังสืออยู่ทำให้เมื่อนึกถึงต่อมนี้ทีไรพลังของอารมณ์ลบในจิตใต้สำนึกมั่นพลุ่งพล่านขึ้นมาทุกที แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อนึกถึงต่อมสุขใจ ดวงตาของแต่ละคนจะลุกวาว นำ้เสียงจะเต็มเปิ่ียมไปด้วยพลังของความมุ่งมั่นที่เป็นเสมือนแรงขับที่มีพลังบวกที่อยู่ภายใน พลังแห่งศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในนี้เมื่อถูกนำมาใช้ก็จะทำให้เราลืมวันลืมคืนและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้มัน
    เมื่อทุกคนหยุดอย่างมีสติในการเข้าใจธรรมชาติของความชอบและความไม่ชอบของตัวเองก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนของแรงส่งและแรงต้านที่มีอยู่ในตัวเราเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะบรรจงวาดพิมพ์เขียวของความฝันของชีวิตที่สอดคล้องและสมดุลย์กับต่อมพลังชีวิตที่อยู่ภายใน
    ในวันที่สองผู้เขียนให้นักขายเหล่านั้นหยุดฟังเสียงเรียกร้องที่กระซิบอยู่ภายใน ถ้าคนที่มีสมาธิและมีจิตที่ละเอียดก็จะได้ยินความฝันของตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร บางท่านก็ต้องมีกัลยานิมิตรที่สามารถจะช่วยเจียระไนเป็นภาพของพิมพ์เขียวของชีวิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีโอกาสหยุดฟังด้วยสมองและหัวใจ (listen with head and heart) ผู้เขียนก็ให้โอกาสนักขายเหล่านั้นเขียนความฝันเหล่านั้นออกมาเป็นรูปเพื่อสามารถสื่อสารความฝันของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
    สิ่งที่น่าสนใจก็คือยอดนักขายที่มียอดขาย 80% ของทั้งกลุ่มมีประมาณ 20% ของจำนวนยอดนักขายทั้งหมด ในขณะที่ 80% จำนวนนักขายที่เหลือมียอดขายแค่ 20% เท่านั้น เมืื่อวิเคราะห์ 20% ของยอดนักขายที่มีผลงานโดดเด่นปรากฎว่าภาพพิมพ์เขียวของชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่บนต่อมสุขใจที่เขามีความสุขในการที่ได้ใช้มันทำให้ทุกก้าวที่เขาเดินไปสู่ความสำเร็จ เขามีพลังของชีวิตที่ไม่เหน็ดเหนื่อยทั้งยังมีรอยยิ้มตลอดเวลาในการเดินไปถึงเป้าหมายของความสำเร็จ
    ในขณะที่นักขาย 80% ที่เหลือได้มีโอกาสหยุดมองและวิเคราะห์และมองเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าพิมพ์เขียวของชีวิตไม่ได้อยู่บนต่อมสุขใจซำ้ร้ายบางรายยังไปตั้งอยู่บนต่อมเครียดซึ่งทำให้มีความรู้สึกทุกข์ทรมานทุกครั้งที่ไปขายและมีความรู้สึกเสีย Self หรือความเชื่อมั่นทุกทีที่เดินไปในเส้นทางนักขาย
    มีนักขายหญิงผู้หนึ่งมาคุยกับผู้เขียนว่าต่อมสุขใจของเธอคือการประสานใจในขณะที่ต่อมเครียดคืองานทางด้านเทคนิคและวิชาการในขณะที่งานของเธอคือการขายเครีื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทุกครั้งที่เธอไปขายจะไปเจอแต่คนที่รู้ดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหาว่าเธอพูดภาษา bit bit byte byte หรือภาษาคอมพิวเตอร์กับเขาไม่รู้เรื่องทำให้ต่อมเครียดของเธอพลุ่งพล่านและรู้สึกเสีย self หรือความเชื่อมั่นทุกที่ที่ออกไปขายของ
    ผู้เขียนจึงแนะนำให้นักขายหญิงคนนี้ไปแลกเปลี่ยนการค้นพบต่อมสุขใจและต่อมเครียดนี้กับหัวหน้าซึ่งมาเข้าหลักสูตรด้วยกันและให้เขาช่วยเป็นสถาปนิกในการวางพิมพ์เขียวของเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จบนต่อมสุขใจ
    หลังจากจบหลักสูตรประมาณสามเดือนนักขายหญืงคนนี้และหัวหน้าก็ได้มาที่ศูนย์ฝึกอบรม  Asia Pacific innovation Center  และนำกระเช้าผลไม้กระเช้าใหญ่มาให้และหัวหน้าได้กล่าวขอบคุณผู้เขียนว่าเขาเกือบจะเสียยอดนักขายหญิงตัวจริงไปแล้วถ้าไม่ได้ไปเข้าหลักสูตร เนื่องจากว่านักขายหญิงไม่เคยหยุดมองตัวเองว่ามีแรงบันดาลใจบนต่อมสุขใจหรือเปล่า หรือมันอยู่บนต่อมเครียดทำให้มีความทุกข์ตลอดเวลาที่เป็นนักขาย
    เมื่อรู้จักตัวเองและมีหัวหน้าเป็นกัลยานิมิตรที่เป็นเสมือนสถาปนิกที่บรรจงเจียระไนพิมพ์เขียวร่วมกันโดยเอาต่อมสุขใจเป็นตัวตั้งทำให้นักขายหญิงปรับกรอบความคิดในเป้าหมายของการขายใหม่โดยหัวหน้าแนะนำว่าเธอควรจะเอาต่อมสุขใจของการเป็นนักประสานใจไปบริหารความสัมพันธ์หรือ Relationship Management ซึ่งเธอทำได้ยอดเยี่ยมแต่ต้องเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้ถูกกับต่อมสุขใจเธอซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หรือ User มากกว่าคนที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเก่งเทคนิควิชาการที่เป็นต่อมเครียดของเธอ
    เมื่อพิมพ์เขียวใหม่สร้างบนต่อมสุขใจทุกก้าวที่เธอเดินบนอาชีพนักขายก็สร้างความสนุก สร้างรอยยิ้มทำให้ภายในเวลาแค่สามเดือนเธอก็สามารถมีความมั่นใจและก้าวไปเป็นยอดนักขายประจำเดือนได้อย่างง่ายดาย
 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us