รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
ชื่นชมเอกลักษณ์ของเอกบุรุษในตัวผู้นำ
 

ชื่นชมเอกลักษณ์ของเอกบุรุษในตัวผู้นำ

     คุณเชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์กว่า 6,000,000,000 คนทั่วโลกนั้นล้วนแตกต่างกัน ทั้งในการผสมผสานพันธุกรรมของร่างกายและจิตใจ แม้คู่ฝาแฝดที่มีร่างกายซึ่งเปรียบเสมือน Hardwareจะละม้ายคล้ายคลึงกัน แต่ในแง่ของจิตใจซึ่งก็คือ Software นั้นต่างสะสมประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ทุกคนเป็นคนพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
    ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดสัมมนา “การสร้างอัจริยภาพของผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์” กับผู้นำที่มีโดดเด่นทั้งจากหลายหลายภาคธุรกิจ ทีมงานของผู้เขียนได้นำเอาแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจริยภาพไปใช้กับผู้นำที่เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งวิเคราะห์วิทยากรที่นำสัมมนาบนเวทีทั้งหมดกว่า 1,000 คน ปรากฎว่า ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ยิ่งนำเอาตัวอย่างการวิเคราะห์เอกลักษณ์ผู้นำจากฐานข้อมูลของ network ของผู้เขียนจากทั่วโลกแล้วมาเปรียบเทียบแล้วยิ่งเห็นความแตกต่างกันได้อย่างเด่นชัด
    สิ่งหนึ่งที่ได้จากข้อมูลนี้ก็คือคุณมีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นในบางเรื่องในขณะเดียวกันคุณก็มีอะไรที่สู้คนอื่นไม่ได้ในบางเรื่อง แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนี้จะทำให้คุณไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในโลกใบนี้ ฉะนั้นถ้าเราสามารถนำเอาความแตกต่างนี้ออกมาสร้างเป็นแต้มต่อในชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าต่อยอดในสิ่งที่มีมากกว่า  ในขณะเดียวกับก็สามารถเปิดรับในสิ่งที่เรามีน้อยกว่าได้ เราก็สามารถสร้างระบบนิเวศของความเกื้อกูลกันในการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณ ครอบครัว และโลกใบเล็กๆ นี้
    ผู้เขียนสอนหลักสูตร “ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมของการเปลี่ยนแปลง”  ระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้นิสิตปริญญาโทซึ่งเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในองค์กรที่ดูแลอยู่ซึ่งบางท่านเป็นผู้บริหารระดับสูง บางท่านเป็นถึงกรรมการผู้จัดการ นิสิตทุกคนจะต้องนำเสนอ “กระบวนการค้นหาจุดเด่นและนวัตกรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของการเป็นผู้นำ” ซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นก็คือ

    1.รู้จักและชื่นชมเอกลักษณ์ของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
    การค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพโดยใช้แบบทดสอบ Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment เพื่อค้นหาความแตกต่างที่โดดเด่นที่มีทั้งแรงขับของความชอบ ทักษะที่โดดเด่นความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ซึ่งถ้าเราเจียระไนให้ดีก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษขึ้นมาได้
    นิสิตบางคนมีพรสวรรค์ในการเป็นนักขายที่โดดเด่นเพราะเข้ามีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ในการหา Solution ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งยังสามารถสื่อสารแนว concept ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า แต่กลับไปทำงานปิดทองหลังพระอยู่หลังบ้าน ทำให้เป็นที่น่าเสียดายที่ของดีที่มีอยู่มิได้ใช้ให้เป็นที่ประจักษ์
    การหยุดค้นหาเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะลืมมอง บางครั้งเราก็จะไหลไปตามกระแสของสังคมจนลืมมองสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัว ที่ซ้ำร้ายดังไปดึงเอาเอกลักษณ์ของคนอื่นที่โดดเด่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองทำให้กลายเป็นปมด้อยไป การสร้างกระบวนการค้นหาและชื่นชมสิ่งที่มีจึงเป็นพื้นฐานที่สิ่งสำคัญอันดับแรก

    2.สร้างนวัตกรรมเพื่อวางกลยุทธ์สร้างความโดดเด่นให้กับเอกลักษณ์
    การรู้จักความโดดเด่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ แต่การวางกลยุทธ์ทางนวัตกรรมเพื่อสร้างการต่อยอดให้เกิดคุณค่าและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนการเจียระไนเพชรเมล็ดงามให้อยู่ในวงแหวนที่ถูกต้อง ถ้าเราเป็นนักเจียระไนที่เก่งเราก็สามารถจะขับความงามตามธรรมชาติให้เจิดจรัสขึ้นมาได้
    ผู้เขียนให้นิสิตถามใจตัวเองว่าถ้าเรารู้จักและชื่นชมเอกลักษณ์ที่เรามี สายงานประเภทไหนที่จะทำให้เขาโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน นิสิตท่านหนึ่งที่ปัจจุบันเป็น Finance Manager ซึ่งมีความโดดเด่นในการให้บริการและการสื่อสาร    ทุกครั้งที่เขาใช้เอกลักษณ์ 2 อย่างนี้หัวใจเขาจะพองโตทุกครั้งไป
    เขามาปรึกษากับผู้เขียนว่า ถ้าเขาผสมสามารถทางด้านการวิเคราะห์และจัดการที่เขาทำประจำในงานกับความโดดเด่นทางการบริการและการสื่อสาร จากนั้นวางกลยุทธ์ของเอกลักษณ์ขอให้กลายเป็น “Service Minded Financer” คือเน้นการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของฝ่ายการเงินกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเขาสามารถทำได้โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ เขาก็จะนำเอกลักษณ์มาใช้ในงานอย่างมีความสุขและสร้างนวัตกรรมของความแตกต่างให้เกิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน

     3.สื่อสารคุณค่าของเอกลักษณ์ให้กลายเป็นโอกาส
    นอกเหนือจากความโดดเด่นที่กลายเป็นเอกลักษณ์แล้ว  การสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นโอกาสมักจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมทำกัน ผู้เขียนจึงเชิญเพื่อนๆที่เป็น CEO ขององค์กรชั้นนำทั้งหลายมาเป็นคนให้คะแนนนิสิต นิสิตจะต้องสื่อสารคุณค่าของเอกลักษณ์ให้เข้าตากลุ่ม CEO  ความสามารถในการสื่อสารคุณค่าเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ ผู้เขียนให้นิสิตซ้อมใหญ่กับกลุ่มนิสิตด้วยกันเพราะพอถึงวันจริง เขาจะต้องทำให้กลุ่ม CEO ซื้อคุณค่าในตัวเขาให้ได้
    นิสิตส่วนใหญ่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การหยุดค้นหาตัวเอง ชื่นชม สร้างคุณค่าตลอดจนสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ออกมาจากใจ นอกจากจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองแล้ว หลายคนสามารถได้งานใหม่จากกลุ่ม CEO ที่เห็นความกล้าในการสร้างความต่างของเอกลักษณ์ให้เกิดเป็นคุณค่าของเอกบุรุษขึ้นมา


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us