รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
 

วิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในปีนี้ดูเหมือนจะเปรียบได้กับคลื่น Tsunami ที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงของคลื่นจะมีพลังทำลายล้างมหาศาล แต่ที่สำคัญเรามีเวลาหยุดคิดว่าเราควรจะตั้งรับอย่างไรดี

 
 Courage of leadership (ผู้นำสร้างได้)

กระบวนการในการสร้างความกล้าในการไปปีน Everest ที่เขาได้เล่าให้ฟังนับเป็นกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากการปีนยอดเขา ที่สูงที่สุดในโลกนั้นเป็น Team Expedition หรือเป็นการเดินทางที่ต้องการคำมั่นสัญญาของทุกคนในทีม (Commitment of Team Leadership) เพราะถ้าใครคนหนึ่งในทีมถอนตัวจะมีผลกระทบอย่างมากกับคนอื่นในทีมและอาจทำ ให้การเดินทางครั้งนั้นล้มเหลว

 
  The power of leadership communicaiton (Hi - Manager at Nation)

The alignment of thought, word and action can build the power of leadership communication because if leader think one way, speak another way and act the other way around, it will make difficult for others to follow.

 

If we ask “Nature VS Nurture” which one is more important in developing a leadership voyage, it just like asking which one is more important between the root and the trunk of the tree?

 

“Success is not always the key to happiness but Happiness is the key to success” Herman Cain, the well-known columnist and business man, said.

 
 Leading cultural metamorphosis (Hi - Manager at Nation)

Leading cultural metamorphosis
Is CEO of Asia Pacific Innovation Center, a leadership development center that helps organizations and leaders discover unseen leadership potential, create inspire leadership blueprint and coach the empowering process through leadership voyage

 

Everybody has unlimited potential which mostly unrecognized and has own uniqueness. But not so many people discover their own authentic leadership character and build the empowerment process to bring unseen potential out.

 
 Chief Executive Creativity (Hi - Manager at Nation)

Many of the great ideas do not only come from the brilliant of the smart people but it can be the art in seeing the invisible from the integration of ideas from cross disciplines to create the new breakthrough.

 
 "องค์กรอัจฉริยะ" (SMART Organization) (DNA of Leadership กรุงเทพธุรกิจ)

องค์กรของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถที่จะขับพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะได้ทั้งสิ้น วิกฤตเศรษฐกิจเป็นสถานกาณ์ที่สามารถทดสอบถึงอัจฉริยภาพขององค์กรได้เป็น อย่างดีว่า องค์กรไหนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับไหน

 
 "สร้าง 3S DNA of Leadership ใหม่สู้ภัยวิกฤต" (DNA of Leadership กรุงเทพธุรกิจ)

การถอดรหัสพันธุกรรมของวุฒิภาวะของผู้นำ หรือ DNA of Leadership ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและสามารถสร้างบรรยากาศหรือวัฒนธรรมองค์กร ที่เพาะบ่มเพื่อสร้างพฤติกรรมและความสามารถในการยืนอยู่บนยอดคลื่นของการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข

 

มีผู้บริหารหลายคนมักจะมาถามผู้เขียนว่า ทำอย่างไรที่ทีมงานในองค์กรจะสามารถยิ้มได้เสมอเมื่อภัยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้า ทั้งในและนอกประเทศในปัจจุบันนี้ การสร้างภูมิต้านทานด้วยการสร้างรอยยิ้มจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่อมสุขใจขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า Organization Strategic Heartbeat เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

 

การก้าวขึ้นไปปักธงไทยบนยอด 1 ใน 7 ของ World Summit เป็นความสำเร็จที่คนไทยสามารถที่จะทำได้ไม่แพ้คนชาติใดในโลกและที่สำคัญเรา ยังสามารถที่จะมีรอยยิ้มแบบไทยๆ ที่ทำให้ทุกก้าวที่เราเดินขึ้นสู่ยอดเขาสามารถทวีคูณความสุขและรอยยิ้มจาก ต่อมสุขใจ

 
 กลยุทธ์์การ Leverage Financial DNA ของ CEO (DNA of Leadership กรุงเทพธุรกิจ)

การพัฒนาและต่อยอด Financial DNA ของ CEO มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการที่องค์กรจะต้องผจญกับภาวะเศรษฐกิจ CEO หลายท่านเก่งในแง่ของการบริหารโอกาส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

 

ผู้บริหารและผู้นำทางธุรกิจหลายคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้เขียน ในการนำเอาแนวคิดของผู้เขียนในหนังสือเล่มใหม่ “ถอดรหัสความสุข” มาใช้เพื่อเป็นอาวุธในการสะกิดพลังศักยภาพของต่อมสุขใจกับลูกน้องทีมงานตลอด จนลูกๆ ที่เขารักที่บ้าน ผู้นำเหล่านั้นได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า เขาได้เห็นดวงตาของลูกน้องและลูกๆ ลุกวาวอีกครั้ง หลังจากที่เหือดแห้งมานาน

 
 กลยุทธ์การ Leverage Financial DNA ของ CEO (DNA of Leadership กรุงเทพธุรกิจ)

การพัฒนาและต่อยอด Financial DNA ของ CEO มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการที่องค์กรจะต้องผจญกับภาวะเศรษฐกิจ CEO หลายท่านเก่งในแง่ของการบริหารโอกาส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อภาวะวิกฤติมาถึงมักจะมีคำถามว่า เราสามารถสะกิดความเก่งทางด้าน Finance Intelligence ใน DNA ของ CEO ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

 

นักเล่นกระดานโต้คลื่นมืออาชีพจะมีรอยยิ้มเสมอที่ได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ถาโถม เข้ามา การมีรอยยิ้มในการยืนอยู่บนยอดคลื่นและใช้แรงคลื่นสร้างเป็นแรงส่งในการ สร้างความสามารถทางการแข่งขันในรูปแบบใหม่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความ สุข

 
 การสร้างพลังแห่งอัจฉริยภาพฝ่าวิกฤต (พลังแห่งอัจฉริยะของผู้นำ)

คนเราทุกคนมีความสามารถที่เป็นพลังซ่อนเร้นอยู่ในตัวทุกคนแต่เป็นที่น่า เสียดายที่บางคนนั้นตลอดชีวิตไม่สามารถนำความสามารถตรงนั้นออกมาใช้อย่าง เป็นรูปแบบหรือบางคนคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเป็นเรื่องเป็นราวเสียด้วย ซ้ำไป

 

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราและทีมงานยิ่งทำยิ่งเหนี่อย ความสนุกในการทำงานเริ่มหายไปเราต้องหยุดคิดและถามคำถามตัวเองว่า “เป้าหมายที่เราจะไปข้างหน้านั้นยังเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องหรือไม่ เหมาะสมกับการเวลาตลอดจนอัจฉริยภาพขององค์กรและตัวเราหรือไม่ ถ้าไม่เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนภาพของความสำเร็จนี้ไปในทิศทางใด เพราะถ้ากระแสความผกผันมาแรงและเร็วความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ทำให้เราอยู่ รอดในอนาคตก็เป็นได้”

 
 องค์กรอัจฉริยะ(Organization Intelligence) (พลังแห่งอัจฉริยะของผู้นำ)

องค์กรของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถที่จะขับพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะได้ทั้งสิ้น องค์กรอัจฉริยะคือ “องค์กรที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งสามารถปรับตัว เพื่อสร้างความสามารถที่มีเอกลักษณ์ในการแข่งขันในการสร้างคุณค่าเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง”

 

ในยุคของการบริหารแบบไร้พรมแดนที่มีการผสมผสานการบริหารทั้งตะวันตกและตะวัน ออกตลอดจนการปรับตัวขององค์กรเพื่อพร้อมรับกับการแข่งขันในรูปแบบใหม่ การสร้างการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อดึงอัจฉริยภาพในแกนต่างๆ เพื่อพร้อมรับมือกับรูปแบบใหม่ของการบริหารเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ แสวงหาและสร้างแนวความคิดใหม่เพื่อปรับตัวลแะสร้างอัจฉริยภาพใหม่ในการบริ หาร

 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us