รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
กระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
 

   

กระจกส่องอัจฉริยาภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

    ความสามารถในการเจียระไนหินก้อนหนึ่งให้กลายเป็นเพชรที่ดูแวววาวและเจิดจรัสก็เปรียบเสมือนความสามารถในการเจียระไนความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในให้กลายเป็นคุณค่าของความ
สามรถของผู้นำที่สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
    ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ในการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการในการเจียระไนเพชรที่สามารถทำให้เพชรที่ธรรมดาให้กลายเป็นเพชรที่เจิดจรัสและไม่ธรรมดาได้ คุณแม่ของผู้เขียนเคยมีเพชรเมล็ดใหญ่น้ำงามแต่ออกจะมีสีเหลืองๆ เพื่อนของผู้เขียนที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็รับอาสาจะไปทำการเจียระไนให้ดูแตกต่างไปจากเดิม
    เพื่อนผู้เขียนนำแหวนเพชรกลับมาแต่กลับดูงดงามแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง และกล่าวว่าในการเจียระไนเพชรนั้นต้องคำนึงถึง 4 มิติด้วยกันก็คือ น้ำหนัก สี ความแวววาว การเจียระไน เพชรของคุณแม่ผู้เขียนเข้าข่ายน้ำหนักดี ความแวววาวใช้ได้ แต่สีออกจะเหลืองไปหน่อย เพื่อนผู้เขียนจึงใช้ความสามารถในการเจียระไนโดยหาวงแหวนสีทองที่เหลืองกว่าสีของเพชรเมล็ดนั้น ทำให้เพชรเมล็ดนั้นดูน้ำขาวขึ้นมาทันทีและใช้เพชรเมล็ดเล็กๆ เสริมด้านข้างทำให้เพชรเมล็ดเดิมดูเมล็ดใหญ่กว่าและแวววาวขึ้นกว่าเก่ามาก
    การเรียนรู้ของผู้เขียนในวันนั้นทำให้ผู้เขียนกลับมามองการเจียระไนอัจฉริยภาพของผู้นำก็เปรียบเสมือนการเจียระไนเพชรที่เราต้องคำนึงถึง มิติในการเจียระไน 4 มิติด้วยกัน นั่นก็คือ

     1.  แรงขับอัจฉริยภาพพื้นฐาน (Innate Drive)
    เป็นแรงขับที่เกิดการการสั่งสมความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากแต่มักจะซ่อนเร้นอยู่ภายใน ถ้าเราสามารถจะเจียระไนและสะกิดพลังแฝงนี้ได้ พลังของอัจอัจฉริยภาพของผู้นำก็จะเจิดจรัสขึ้นมาทันที
     2.  ทักษะ (Skill)
    เป็นส่วนที่เราสามารถฝึกฝนด้วยการเข้าอบรมและการทำงานเพื่อหล่อหลอมความสามารถให้กลายเป็นความเก่งขึ้นมา
     3.  ความสามารถที่ต้องการในงาน (Job Requirement)
เปรียบเสมือนวงแหวนที่จะขับให้เพชรเมล็ดนั้นเจิดจรัสหรือไม่ เพราะถ้างานต้องการสิ่งที่เรามีแรงขับอัจฉริยภาพพื้นฐานและเราให้การฝึกอบรมทักษะที่ต้องการ ความเป็นตัวตนของเราก็จะกลายเป็นเอกลักษร์ของเราขึ้นมา
    
4.  ความสามารถที่แสดงออก (Personal Preferences)
    เป็นความสามารถที่ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมส่วนตัวของเราที่แสดงออกซึ่งมักจะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่ทำงานที่มีผลกับแรงขับอัจฉริยภาพพื้นฐานของเรา ถ้าทั้ง 4 มิตินั้นมีความสอดคล้องกันเราก็จะฉายแสงเอกลักษณ์ของผู้นำได้อย่างโดดเด่น แต่ถ้าไม่อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสองบุคคลิกได้
    ผู้เขียนเองเคยมีประสบการณ์ในการช่วยสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งที่ทำงานได้ดีประสบความสำเร็จและไม่มีความสุขในการทำงานและดูเหมือนจะเกิดอาการหมดไฟหรือ Burn Out
ทีมงานของผู้เขียนใช้แบบทดสอบความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (Multi-dimension Intelligence Profile Assessment) ที่เป็นกระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่อยู่ภายในมาทดสอบดูความสอดคล้องของอัจฉริยภาพของภาวะผู้นำทั้ง 4 มิติ
        ปรากฏว่าผู้บริหารท่านนี้ มีแรงขับอัจริยภาพพื้นฐานทางด้านเป็นนักวิเคราะห์ แต่ความสามารถที่ต้องการในงานต้องเป็นนักบริหารที่ต้องคุมงานปฎิบัติ ทำให้แรงขับพื้นฐานที่เป็นพลังแห่งอัจฉริยภาพที่อยู่ภายในนั้นมิได้ใช้ทำให้เป็นคนมีบุลลิกลังเลและเป็นผู้นำไม่กล้าติดสินใจ พอต้องทำงานบู้คือต้องคุมคนไล่จี้การทำงานเพื่อให้งานปฎิบัติได้ตามกำหนดก็จะเกิดความเครียดสั่งสม
    เมื่อตัวเองและผู้บังคับบัญชาเห็นผลลัพธ์จากแบบสอบถามความถนัดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระจกส่องความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในก็เลยปรับบทบาทให้เป็นบุ๋นก็คือเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และช่วยวางแผนในการแก้ปัญหา ทำให้แรงขับอัจฉริยภาพพื้นฐานะความต้องการในงานสอดคล้องกัน  นอกจากนั้นยังอัดฉีดความรู้ทางด้านการวิเคราะห์และการวางแผนเข้าไป ความสามารถในการแสดงออกของผู้นำในการเป็นที่ปรึกษาก็แสดงออกมาอย่างเจิดจรัส ผู้บังคับบัญชายังล้อมรอบผู้บริหารคนนี้ด้วยนักปฎิบัติซึ่งเปรียบเสมือนเพชรเมล็ดเล็กๆที่อยู่ล้อมรอบที่ทำให้ผู้บริหารกลายเป็นเพชรเมล็ดกลางนั้นเจิดจริสขึ้นมา
    แบบทดสอบความถนัดเชิงอัจริยภาพก็เปรียบเสมือนกระจกที่สามารถส่องให้เราและผู้บังคับบัฐชาเห็นแววของอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ถ้าเราสามารถปรับความสอดคล้องในแรงขับอัจฉริยภาพพื้นฐาน ความต้องการในงาน ทักษะที่ต้องเพิ่มเติมให้กลายเป็นความสามารถของผู้นำที่โดดเด่น  เอกลักษณ์ของผู้นำก็จะสะท้อนอย่างงดงามออกมาจากภายใน


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us