รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
กลยุทธ์สร้าง Trust ในตัวผู้นำ
 

กลยุทธ์สร้าง Trust ในตัวผู้นำ    
 
     ถ้าเราจะเดินตามและฝากชีวิตเราไว้กลับใครสักคนคำแรกที่เราจะถามใจตัวเองก็คือเรา Trust เขาได้หรือเปล่า ผู้นำจะต้องสามารถสื่อสารความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและทำให้ผู้ตามเปิดใจกว้าง สมัครใจและเดินตามเราโดยไม่มีคำถามต่างๆ ถึงความไม่มั่นใจผุดขึ้นมาในสมองและหัวใจ
    ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา CEO สายพันธุ์ใหม่ที่ต้องนำทีมงานฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอันรุนแรงในปัจจุบัน สิ่งแรกสุดที่ผู้เขียนมักจะถามว่าที่ CEO ก็คือคุณมี Trust Bank Account หรือบัญชีแห่งความไว้วางใจกับคนสำคัญรอบตัวคุณเป็นอย่างไรบ้าง เป็นตัวแดงหรือตัวดำ บัญชีนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบตัวแต่สิ่งที่เราควรจะเน้นมากเป็นพิเศษก็คือคนที่สำคัญในชีวิตเราเช่น เจ้านายและผู้ถือหุ้น ทีมงานที่เป็นมือซ้าย มือขวาของเรา ผู้นำในวงการธุริจที่เราต้องพึ่งพาอาศัยตลอดจนคนสำคัญที่บ้านที่บางครั้งเรามองข้ามไป


การประสานเป็นหนึ่งเกียวนี้เกิดจากดุลยภาพของปัจจัยสำคัญ 3 มิติ (Dimension) ก็คือ

    1. อุปนิสัยพื้นฐาน  (Innate Drive)
    พลังผลักดันของอุปนิสัยพื้นฐานเป็นศักยภาพแฝงที่สำคัญที่ซ่อนเร้นอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังที่มนุษย์เรามักจะไม่ค่อยได้สัมผัสยกเว้นจะเกิดแรงผลักดันจากวิกฤตหรือความท้าทายถ้าเราเคยดูหนัง Incredible Hawk เราสามารถจะเรียกพลังผลักดันนี้ว่า  “ยักษ์สีเขียว”  ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของยักษ์สีเขียวที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและสามารถนำมาใช้ในจังหวะและเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เราบริหารพลังแห่งอัจฉริยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    แต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติของยักษ์สีเขียวนี้และปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านในช่วยเวลาที่เราสติแตกจะทำให้เรามีหลาย personality คือเมื่ออารมณ์ดีก็จะเป็นคนละคนกับตอนอารมณ์ร้าย คนที่อยู่รอบข้างเราก็จะเห็นเราเสมือนผีเข้าผีออกอยู่ตลอดเวลา ความไว้วางใจในความเป็นผู้นำในตัวเราก็เกิดคำถามขึ้นมา

    2. พฤติกรรมที่แสดงออก (Appearance behavior)
    หลายคนคงเคยได้ยินทฤษฎีจิ้งจกที่พนักงานหลายคนจะปรับพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาให้เปลี่ยนสีไปตามความต้องการของคนรอบข้าง ถ้าเป็นที่ทำงานก็จะปรับตัวตามเจ้านาย ถ้าเจ้านายให้ทำอะไรเราก็จะแปลงร่างดั่งใจปราถนาของเจ้านาย แต่ถ้าพฤติกรรมที่เราต้องแปลงร่างเกิดแย้งกับอุปนิสัยพื้นฐาน พฤติกรรมที่เราต้องการก็จะปรากฏเฉพาะเวลาที่เรามีสติเท่านั้น  ถ้าเป็นชีวิตคู่เราจะเห็นในช่วง Promotion ที่รักกันใหม่ๆ เราพยายามเป็นอย่างที่คนรักเราต้องการ แต่พอหมดช่วง Honeymoon ธาตุแท้ของเราก็จะปรากฏออกมากลายเป็นคนละคนกัน

     3. ความต้องการที่แท้จริงในงาน (Job requirement)
    ถ้าความต้องการในงานอยู่ในมิติเดียวกับอุปนิสัยพื้นฐานเราก็จะใช้ความสามารถที่แท้จริงของเราอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้งหรือปรับพฤติกรรม ความนิ่งและความคงเส้นคงวาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าไปคนละทางกันบางครั้งก็จะเกิดความเครียดจากการที่เราต้องเบ่งตัวเองเพื่อให้ได้ตามสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งปัจจุบันจะสังเกตุเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงหลายคนจะเครียดง่าย Burn Out เร็วและมักจะพบกับภาวะ Mid-life crisis หรือทางสองแพร่ของชีวิตและเสียความเป็นตัวตนและความหมายในชีวิตลง
    ว่าที่ CEO ที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาเห็นและเข้าใจปัจจัยของการของการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของอุปนิสัยพื้นฐาน พฤติกรรมที่แสดงออกตลอดจนความต้องการในงานโดยของร้องให้ทีมงานของผู้ขียนช่วยใช้เทคโนโลยี่ Multi-Dimension Intelligence Assessment เพื่อเป็นกระจกส่องช่องว่างของความสัมพันธ์ของทั้ง 3 มิติและเริ่มวางพิมพ์เขียวของชีวิตโดยเฉพาะความต้องการในงานที่สามารถสร้าง Blue Ocean Strategy ในการดึงเอกลักษณ์ของอุปนิสัยฐานที่โดดเด่นออกมาในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ถนัดและหาทีมงานที่เป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงมารับช่วงทำแทน
    เมื่อการประสานเป็นหนึ่งเดียวของทั้ง 3 มิติเกิดขึ้นก็จะดุลภาพของกรอบความคิด อารมณ์ การพูดและการกระทำทำให้บัญชีแห่งความไว้วางใจในตัวเองและบุคคลสำคัญรอบข้างก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected]e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us