รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
กลยุทธ์สร้างสุดยอดผู้นำสู่ 1 ใน 7 ยอด World Summit ที่สูงที่สุดในโลก
 

 กลยุทธ์สร้างสุดยอดผู้นำสู่ 1 ใน 7 ยอด World Summit ที่สูงที่สุดในโลก
 
     กล้าฝัน กล้าก้าวสู่ยอดเขาที่ติดอันดับ 1 ใน 7 ยอด World Summit ที่สูงที่สุดในโลกเป็นวุฒิภาวะของผู้นำที่สำคัญเปรียบเสมือนการสร้างผู้นำธุรกิจไทยที่กล้าฝัน กล้าคิดนอกกรอบเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ไปผงาดในระดับ  World Class Organization
    ผู้เขียนได้สัมผัสและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำไทยเพื่อให้ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก นักธุรกิจไทยหลายท่านมีพลังแห่งอัจฉริยภาพแต่ขาดความเชื่อและมุมมองทางความคิดเพื่อขับศักยภาพแฝงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ถ้าเพียงแต่ผู้นำนักธุกิจไทยมีความกล้าในการสะกิดพลังแห่งอัจฉริยภาพที่อยู่ภายในด้วยความมุ่งมั่นแห่งแรงบันดาลใจเพื่อสร้างนวัตกรรมของคุณค่าทางธุรกิจด้วยทีมงานที่มีความสุขและความสนุก เราก็สามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
    ผู้เขียนได้ร่วมมือกับคุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช ผู้ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่กล้าฝัน กล้าคิดนอกกรอบในการไปยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอร์เรสต์สำเร็จและพึ่งไปรับเหรียญ  Everest Summiteer  จากรัฐบาลเนปาลในการเป็นผู้ที่สามารถไปยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกโดยได้วางโครงการ APIC Leadership Voyage beyond World Summit ในการสร้างวุฒิภาวะของผู้นำของนักธุรกิจไทยที่กล้าก้าวสู่ยอดเขา Elbrus หรือที่เรียกว่า Summit of Europe ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปที่อยู่ในประเทศรัสเซียในปลายเดือนสิงหาคมนี้
    จุดเด่นของโครงการก็เพื่อใช้ ยอดเขา Elbrus ที่สูง 18,510 ฟุตเป็นเสมือนความท้าทายของเป้าหมายโดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำ 3 ขั้นด้วยกันคือ

    1. ค้นหาพลังแห่งอัจฉริยภาพแฝงที่อยู่ภายใน
    ปกติมนุษย์เราจะใช้ความสามารถที่อยู่ภายในตัวเราไม่ถึง 10 % ที่เรามีอยู่ แต่การปีนภูเขาสูงระดับโลกทำให้เราต้องสัมผัสกับอุปสรรคและความยากลำบากซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องดึงเอาศักยภาพแฝงออกมาใช้
      เราจะสังเกตุเห็นได้ชัดว่าเมื่อเราเจอภัยพิบัติหรือวิกฤต เราสามารถจะยกตู้เย็นหรือตุ่มนำ้หนีไฟไหม้ได้สบายแต่พอไฟดับแล้วเราจะงงกับตัวเองว่าเราทำได้อย่างไร ในการรู้จักศักยภาพแฝงที่อยู่ภายในนี้ ผู้เขียนและคุณวิทิตนันท์ได้ร่วมกันวางรูปแบบของการใช้ความสูงและธรรมชาติที่ท้าทายของภูเขาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารได้มีโอกาสสัมผัสกับการสะกิดศักยภาพเพื่อพิชิตความสูงในแต่ละระดับ
     ทีมงานของผู้เขียนจะใช้เทคโนโลยี่การค้นหาพลังแห่งอัจฉริยภาพ  Multi-Dimension Intelligence Technology และเทคโนโลยี่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจพลังของ อัจฉริภาพทั้ง สมอง ร่างกายและจิตใจที่แผงอยู่ภายในก่อนที่จะปีนเขาจริงเพื่อให้เข้าใจและสามารถวางแผนในการใช้พลังแห่งอัจฉริยภาพที่มีอยู่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคจริงที่เกิดขึ้นระหว่างทางเดินสู่ยอดเขา Elbrus

     2. สร้างแรงบันดาลใจด้วยการบริหารพลังของต่อมสุขใจ
      เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและอุปสรรคที่เราไม่คาดฝันในการขึ้นสู่ยอดเขาสูงจะเป็นสถานการณ์ในการสร้างวีรบุรุษ ผู้นำที่กล้าตัดสินใจต้องมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังบวกและแรงบันดาลใจและกล้าที่จะหาความคิดนอกกรอบเพื่อพิชิตเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น
    คุณณภัทร ทรัพย์สาคร  ผู้อำนวยการสายสนับสนุนธุรกิจกลุ่มธุรกิจ อาหารทิปโก้ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการในการไปสู่ยอดเขา Elbrus ในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดไว้อย่างน่าสนใจว่า ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible) ในพจนานุกรมของผู้นำ อย่าให้ผู้อื่นปิดกั้นความคิดและบอกคุณว่าคุณทำมันไม่ได้
    การเข้ามาร่วมเดินทางสู่ยอดเขา  Elbrus ของคุณณัทรเป็นตัวอย่างของผู้นำธุรกิจไทยสายพันธุ์ใหม่ที่การกล้าที่จะคิดและสร้างความสามารถที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ การสร้างแรงบันดาลใจด้วยการบริหารพลังจากต่อมสุขใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมสุขใจของคุณณภัทรทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการประสานใจทีมงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำของคุณณภัทรที่โดดเด่น ในทางเดินสู่ยอดเขาคุณณภัทรจำต้องเจียระไนต่อมสุขใจเพื่อสร้างคุณค่าและวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่จะต้องสามารถต่อยอดแรงบันดาลใจกับทีมผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อผนึกกำลังในการก้าวสู่จุดสูงสุดอย่างมีความสุขร่วมกัน
    การฝึกฝนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของผู้บริหารเพื่อสร้างความพร้อมจำเป็นต้องมีพื้นฐานของแรงบันดาลใจของต่อมสุขใจที่เกิดจากภายในเพื่อสร้างวินัยและคำมั่นสัญญาในการสร้างสรรค์การพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คุณวิทิตนันท์กล่าวเสริมกับผู้เขียนว่า ผมมุ่งมั่นพัฒนาความแข็งแกร่งทุกวัน โดยมีความเชื่อว่าวันที่แข็งแรงที่สุดคือวันที่เรายืนอยู่บนยอดเขา เป็นหนึ่งในปัจจัยของแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมก้าวไปบนยอดของ Everest ได้

    3. กล้าฝัน กล้าคิดนอกกรอบ กล้ายิ้มสู้ เพื่อสร้างคนไทยสู่สุดยอดผู้นำระดับโลก                                                          
          ผู้บริหารระดับสูงที่จะได้รับการคิดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องกล้าฝัน กล้าคิดนอกกรอบในการหาแนวนวัตกรรมใหม่ๆ ในการหา Solution โดยเฉพาะทางเดินที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสู่เป้าหมายของความสำเร็จ กล้าเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ยิ้มสู้ (SMILE Leader) เมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายและมีความเชื่อมั่นของศักยภาพของตนเองและทีมงานที่สามารถก้าวสู่จุดสูงสุดในระดับโลกได้
    ถ้าผู้บริหารขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยต้องการที่จะสร้างผู้นำไทยหัวใจระดับโลกอย่างคุณวิทิตนันท์หรือคุณณภัทรสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการสู่ยอดเขา Elbrus (Summit of Europe) ในรุ่นเดือนสิงหาคมนี้ได้ที่ [email protected]
    ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าถ้านักธุรกิจไทยสามารถพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปได้ น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยทั่วประเทศสามารถกล้าฝัน กล้าคิด กล้ายิ้มสู้และสร้างคุณค่าในระดับโลก การพิชิตยอดเขา  Everest ที่สูงที่สุดในโลกและการสร้าง  World class Organization ของผู้นำไทยสายพันธุ์ใหม่ ก็น่าจะอยู่แค่เอื้อม 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us