รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Leadership Fitness สู่ยอด Everest
 

Leadership Fitness สู่ยอด Everest


     การค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในและสร้างความพร้อมของสมรรถนะเพื่อมุ่งสู่ยอด Everest เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผสมผสานความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจและสมองของผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่ที่กล้าก้าวข้ามมิติสู่ความท้าทายในระดับโลก
    ผู้เขียนได้มีโอกาสทำ Leadership Multi-Dimension Fitness Assessment Program ให้กับทีมผู้บริหารที่มีแรงบันดาลใจในการค้นหาและขับเคลื่อนศักยภาพของภาวะผู้นำที่ซ่อนเร้นออกมาเพื่อนำทีมสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นความท้าทายในการแสดงศักยภาพของผู้นำภายใต้สถานะการณ์ที่หฤโหดเปรียบเสมือนการเดินทางไปหาเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
    เมื่อเราทำการวิเคราะห์ประเมินผล Fitness Assessment ทั้งทางร่างกาย (Body) แรงบันดาลใจ (Heart) ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (Head) จะพบว่าผู้บริหารหลายท่านมีความสามารถและศักยภาพที่แฝงอยู่ที่เป็นเสมือน Unseen Potential ที่มากกว่าที่เจ้าตัวสัมผัสได้ 
     3 มิติของการประเมิน Leadership Multi-Dimension Fitness Assessment Program  คือ

    1. Body (ทางร่างกาย)  การสร้างความพร้อมของร่างกายนั้นจะใช้การวัดผลเชิงเปรียบเทียบกับคุณวิทิตนันท์ โรจนพานิชซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นสามารถเป็น Everest Summiteer  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสต์การกีฬาและกายภาพบำบัดใช้ในการทดสอบสมรรถนะด้วยการวัด ความจุปอด ความสามารถในการเปลี่ยนออกซิเจนให้เป็นพลังงาน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การวัดความคล่องตัวของโครงสร้างร่างกายตลอดจนความสามารถของเมล็ดเลือดในการใช้ออกซิเจนที่เบาบาง
    ผลของการทดสอบทีมของผู้บริหารซึ่งบางคนมีผลการประเมินใกล้เคียงกับคุณวิทิตนันท์ บางคนก็ดีกว่าในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ตำ่กว่ามาตราฐานของนักปีนเขาชั้นแนวหน้า เมื่อผู้บริหารเห็นสมรรถนะพื้นฐานของตนเองทำให้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาความพร้อมในหลายๆ ด้าน
    คุณวิทิตนันท์กล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจว่าคนที่ก้าวไปสู่ยอดเอเวอเรสต์ได้นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงที่สุดเสมอไป หลายครั้งที่บางคนแข็งแรงกว่าคุณวิทิตนันท์แต่ไม่สามารถไปถึงยอดได้เพราะไม่ได้เคารพและชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีพร้อมทั้งมิได้เคารพขุนเขาที่เป็นความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเขาแต่ละลูกก็จะมีธรรมชาติของความท้าทายที่แตกต่างกัน
    นักธุรกิจน่าจะเรียนรู้จากยอดนักปีนเขาถึงบทเรียนที่สำคัญในการรู้จักประมาณตน ชื่นชมและเคารพศักยภาพของร่างกายที่เรามีพร้อมทั้งเข้าใจโจทย์ของธรรมชาติของความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้า ถ้ารู้และเคารพความท้าทายตลอดจนรู้และเคารพศักยภาพในตัวเราความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม

    2. Heart (แรงบันดาลใจ) เมื่อร่างกายพร้อม ใจต้องพร้อมในการขับเคลื่อนร่างกายไปสู่ความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้า ผู้บริหารหลายคนมีธรรมชาติของความพร้อมทางร่างกายแต่กลับถอดใจได้ง่ายเมื่อเจออุปสรรคที่ขวางหน้า คุณวิทิตนันท์กล่าวถึงประสบการณ์ในการ Coach ผู้บริหารหลายท่านว่า เมื่อพูดถึงการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ยังไม่น่ากลัวเท่ากับใจผู้บริหารที่กลัวการปีนก่อนที่คุณจะปีนจริงๆ
    ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแรงบันดาลใจของคุณณภัทร ทรัพย์สาคร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททิปโก้ฟูดส์ ผู้มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ คุณณภัทรได้เป็นแบบอย่างของหนึ่งในทีมนักปีนเขาสายพันธุ์ใหม่ที่มีแรงบันดาลใจเต็มร้อยในการยิ้มสู้ต่อความท้าทายในการเป็นผู้พิชิต มีความเชื่อมั่นและชื่นชมในศักยภาพพร้อมทั้งมีคำมั่นสัญญาจากหัวใจในการกล้าก้าวสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการก้าวสู่ยอดเขาที่สูงสุดในโลก ด้วยหัวใจที่เต็มร้อยนี่เองทำให้คุณณภัทรได้พัฒนาสมรรถนะของร่างกายสู่แนวหน้าของนักปีนเขาในระดับแนวหน้าอย่างรวดเร็ว

    3. Head (ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ) การก้าวสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์เป็นการผนึกกำลังของทีมงานที่ต้องมีบทบาทในการเสริมและต่อยอดความเก่งซึ่งกันและกัน ผู้เขียนได้มีโอกาสทำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพแก่ทีมนักปีนเขาทุกคนเพื่อที่สามารถจะดึงเอาอัจฉริยภาพของความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นออกมาแลกเปลี่ยนและต่อยอดกันอย่างเต็มที่
    อาจารย์หนิงหรืออาจารย์สุภาวดี ล้อมวงษ์  Wellness Therapy Consultant เป็นหนึ่งในหญิงเก่งที่เป็นทีมนักปีนเขาที่มีอัจฉริยภาพในด้าน Harmonize  อาจารย์หนิงได้เป็นผู้ริเริ่มและต่อ ยอดความคิดแบบองค์รวมร่วมกับผู้เขียนในการสร้างต้นแบบของ Leadership Multi-Dimension Fitness Assessment Program ให้แก่ผู้บริหารนักปีนเขาทุกคนเพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจอาจารย์หนืงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาเพื่อสร้างกระบวนการทดสอบสมรรถนะแบบองค์รวมครั้งแรกในเมืองไทย
     ในขณะที่คุณหนึ่งหรือคุณวิทิตนันท์ซึ่งมีอัจฉริยภาพในด้าน Creative Explorer ได้ใช้ประสบการณ์ในการเป็นนักผจญภัยและนักสำรวจเพื่อ Coach และให้แรงบันดาลใจแก่ทีมนักปีนเขาเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและไม่ยอดแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า การผสมผสานความถนัดของทุกคนในทีมที่มีความหลายหลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสนุกในการการต่อยอดเพื่อพิชตชัยชนะร่วมกัน
    ถ้าคุณรู้ว่าร่างกายพร้อม ใจพร้อม อัจฉริยภาพพร้อม จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างทีมงานที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จด้วยรอยยิ้มสู้จากต่อมสุขใจ
 
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us