รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
 

ถ้าประเทศไทยต้องโดดเด่นในเวทีโลกด้วยธรรมชาติและเอกลักษณ์์ของความเป็นไทย ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแบรนด์ที่โดดเด่น จากพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของวัฒนธรรมไทย

 

ปกติแล้วมนุษย์เราใช้ศักยภาพที่มีอยู่ตัวเราไม่ถึง 10% โดยฉพาะพลังของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน แต่ภายใต้ภาวะวิกฤตถ้าเรามีสติและสามารถหยุดมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เราจะได้เวทีในการปลดปล่อยดึงเอาศักยภาพความเป็นผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว เราให้ฉายแสงออกมาทอง

 

ความฝันนั้นเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ มันสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขใจขึ้นแก่ ผู้ที่เป็นเจ้าของความฝันที่สามารถสร้างความฝันให้เกิดเป็นความจริง

 

ความละเมียดละไมในการใช้ชีวิตของผู้นำที่ต้องเร่งความเร็วสู่ความสำเร็จดู เหมือนจะเป็นสิ่งเป็นเสมือน Impossible Dream ในสังคมของความรีบเร่งที่ต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอดเวลา

 

ความเครียดแและความทุกข์ของคนทำงานจะทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเราต้องเผชิญ หน้ากับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้ว่าจะ เป็นอย่างไรในอนาคตตลอดจนการต้องต่อสู้กับการยึดติดกับตัวตนและความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เคยหอมหวาน

 

การสร้างพลังแห่งความมุ่งมั่นด้วยสมองเพียงอย่างเดียวมักจะสร้างพลังที่ผลัก ดันไปสู่เป้าหมายที่มักจะไม่แรงพอ แต่ถ้าเราสามารถสะกิดพลังของต่อมสุขใจที่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกมาเป็นแรง ส่งต่อให้เป้าหมายอยู่สูงขนาดไหน

 

ทุกคนมีความฝันจะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างฝันให้เป็นจริง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จดูเหมือนจะมีพลังที่เหลือเฟือในการสร้างความมุ่ง มั่น สร้างความสุข สร้างแรงดึงดูด สร้างสรรค์หนทางเดินสู่ความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนปัจจุบันเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง

 

โอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่ในวิกฤต ถ้าผู้นำสามารถที่จะตระหนักถึงสัญญานของสภาวะและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ก่อนคนอื่น สามารถขับพลังแห่งอัจฉริยภาพขององค์กรที่ซ้อนเร้นอยู่ภายด้วยการตั้งเป้า หมายที่ทรงพลังตลอด

 

ถ้าจะถามว่า “พรสววรค์กับพรแสวง” อะไรสำคัญกว่ากันก็เปรียบเสมือนคำถามที่ว่า “รากกับลำต้น”อะไรสำคัญกว่ากัน ความสำเร็จกับความสุขในการเจริญเติบโตในการเป็นผู้นำต้องการทั้งความชอบและ ทักษะในการสร้างความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

 

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อม สมบูรณ์ในการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ แต่ผู้นำจะต้องสามารถเลือกและวางกลยุทธ์ในการสร้างเอกลักษณ์จากทรัพยากรที่ มีอยู่แล้วเจียระไนเหลี่ยมและมุมให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

 

เก่งกับเฮง อันไหนสำคัญกว่ากัน หลายคนมีคำถามกับผู้เขียนว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้นมีการบริหารดุลภาพ นี้อย่างไร ทำไมผู้นำหลายท่านจึงมีโอกาสวิ่งเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ อะไรที่ทำให้ผู้นำเหล่านั้นสามารถบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเก่งกับเฮงอย่าง มีลงตัว

 

“นาทีแห่งความประทับใจ” เกิดขึ้นเสมอในทุกจุดของการที่ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับพนักงานทุกคนในองค์กร ถ้าองค์กรสามารถสร้างพนักงานทุกคนให้กลายเป็นผู้นำในการสร้าง “นาทีแห่งความประทับใจ”

 

เมืองไทยเราเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งรอยยิ้ม หรือ Land of SMILE แต่ปัจจุบันรอยยิ้มของคนไทยเราหายไปไหน เราจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำในการริเริ่มเป็นตัวอย่างในการสร้างรอยยิ้มให้ กลับมาในสังคมไทยได้หรือไม่

 

การสร้างจินตนาการในการหลอมรวมภาพของความสำเร็จและอารมณ์ร่วมเพื่อดึงเอา เอกลักษณ์และศักยภาพที่โดดเด่นของทีมงานเพื่อสร้างคุณค่าของผลงานให้ประทับ ใจลูกค้าคนสำคัญเพิ่มรอยยิ้มในการทำงานเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำองค์กร

 

Innovation หรือการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างก้าวกระโดดทางการ แข่งชันในปัจจุบัน หลายองค์กรพยายามทลายกรอบความคิดเดิมๆในอดีต

 

การสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความพร้อม ของปัจจัยที่เกื้อหนุนการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์สายเลือดใหม่ของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์เหมาะสม กระบวนการในการพัฒนาที่สอดค้ลอง บรรยากาศที่เกื้อกูล

 

ความฝันเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของความฝัน

 

“วันนี้เรารู้จักตัวเอง ทำความดีมีความสุขกับชีวิตมากพอที่เราจะไหว้ตัวเองในกระจกเมื่อกลับถึงบ้าน ได้หรือไม่ ถ้าเราสามารถไหว้ได้อย่างสนิทใจก็แสดงว่าเราทำวันนี้ได้ดีที่สุด มีความสุขในการกระทำและการใช้ชีวิตของเราในวันนี้อย่างเต็มที่แล้ว”

 
 ค้นหาธาตุแท้ของผู้นำ (ผู้นำสร้างได้)

ทุกคนมีศักยภาพที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่จะมีสักกี่ค้นที่รู้จักธาตุแท้ของศักยภาพหล่านี้และสร้างกระบวนการปลด ปล่อยศักยภาพที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของความเป็นผู้นำในตัวคุณให้เจิดจรัสออก

 

ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยต่างๆในซีกโลกใด สามารถที่จะมีผล กระทบไม่มากก็น้อยกับคนทั้งโลก ดั่งผลกระทบที่เรียกว่า Butterfly Effect นั่นก็คือผีเสื้อกระพือปีกที่ซีกโลกหนึ่งแต่ทำให้เกิดพายุเออร์ริเคนในอีก ซีกโลกหนึ่ง

 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us