รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
ผู้นำสร้างโชคได้จริงหรือ
 

  altผู้นำบางคนทำไมถึงมีโชคอยู่ตลอดเวลา ขณะที่คนอื่นๆรู้สึกห่อเหี่ยวและย่ำแย่ในสภาวะวิกฤติ หลายคนมีคำถามว่าเขาเป็นคนโชคดีหรือเขาสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมและสามารถสร้างแรงดึงดูดโอกาสตลอดจนสามารถบริหารโชคที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นรูปธรรมได้โดยมีกระบวนการที่เรียกว่า L-U-C-K ก็คือ
**L-Leverage Happiness Sweet-spot รู้จักชื่นชมและต่อยอดต่อมสุขใจ
    การค้นหา รู้จัก ชื่นชมและต่อยอดต่อมสุขใจเปรียบเสมือนการเพิ่มความศักยภาพของพลังของแสงอาทิตย์ผ่านแว่นขยาย ถ้าเราไม่ใช้แว่นขยายช่วยขยายพลังแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีพลังที่เข้มข้นพอที่จะทำให้เกิดพลังงานที่จะทำให้กระดาษให้ไหม้ไฟได้ การรู้จักต่อมสุขใจทำให้เราสามารถเข้าใจต่อมพลังชีวิตของตัวเราแต่การชื่นชมและต่อยอดเปรียบเสมือนการเอาแว่นขยายไปเพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างพลังของแรงดึงดูดโชคที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเข้ามา
    การเจียระไนต่อมสุขใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งสามารถสร้างเป็นแบรนด์ที่คมชัดเพื่อเปรียบเสมือนสินค้าที่มีคุณค่าที่สามารถเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้โอกาสและโชควิ่งเข้ามาหาอย่างง่ายดาย
**U-Unite Network of luck สร้างเครือข่ายของโชค
    เมื่อเรามีความคมชัดถึงจุดเด่นที่เราสามารถให้คุณค่าที่เกิดจากต่อมสุขใจ ยิ่งเราให้คุณค่าก็ยิ่งมีความสุขและมีรอยยิ้ม ถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายของแฟนพันธุ์แท้ที่เห็นและชื่นชมคุณค่าที่เรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประสบการณ์ของนาทีแห่งความประทับใจ (Moment of Truth)แก่แฟนพันธุ์แท้ๆก็จะบอกต่อหรือสร้าง  World of mouth ซึ่งจะเป็นพลังของเครือข่ายที่จะดึงดูดโชคเข้ามาอย่างรวดเร็ว
    ปกติแล้วถ้าเรามีแฟนพันธุ์แท้หนึ่งคน เขาหรือเธอซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีกลุ่มเพื่อนที่รู้จักที่สามารถบอกต่อได้ประมาณ 300 คน ถ้าเราสร้างความประทับใจให้เกิดกับกลุ่มคนแรก 20 คนก็สามารถขยายตัวไปได้ถึง 6,000 คนด้วยการบอกต่อและถ้ากระซิบต่ออีกรอบก็จะกระจายไปถึง 1.8 ล้านคนอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันการสร้างเครือข่ายด้วย E-mail Facebook Twitter blog และ internet สามารถทำได้อย่างง่ายดายและสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว
**C-Create Whole brain opportunity pipeline สร้างกระบวนการบริหารโอกาสอย่างครบวงจร
    การใช้สัญชาตญาณที่เป็นคุณสมบัติของอัจฉริยภาพในสมองด้านขวาพร้อมทั้งสร้างระบบในการบริหารเครือข่ายของแฟนพันธุ์แท้ให้กลายเป็นโอกาสต้องการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโอกาสอย่างครบวงจร
    สัญชาติญาณของผู้นำในการแยกแยะสัญญาณของความสนใจและระดับของความต้องการของกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ตลอดจนการสร้างกระบวนการในการเข้าใจและเจาะลึกถึงความต้องการเชิงลึกและกว้างเพื่อที่จะสามารถบริหารระดับและจำนวนเครือข่ายที่กลายเป็นโอกาสอย่างแท้จริง
    ผู้นำองค์กรหลายท่านได้นำเอาระบบที่เรียกว่า CRM หรือ Customer Relationship Management บริหารความสัมพันธ์รวมทั้งเข้าใจความต้องการและรูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยของสินค้าและบริการ ยิ่งเรามีข้อมูลของเครือข่ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถบริหารโอกาสและเพิ่มระดับของโชคได้มากขึ้นเท่านั้น
    หลายองค์กรเชิญผู้เขียนและทีมงานเข้าไปช่วยในการจัดกลุ่มของลูกค้าตามพฤติกรรมของความถนัดเชิงอัจฉริยภาพโดยได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Multi-Dimension Intelligence Technology เพื่อประมวลหา ความชอบ ความถนัดและรูปแบบของการสื่อสารเจาะใจที่สามารถเข้าถึงและเพิ่มปริมาณความสนใจได้ถูกกับสไตล์ของแฟนพันธุ์แท้อย่างแท้จริงทำให้เราสามารถเข้าถึงจิตใจและความต้องการอย่างเจาะลึกเพื่อเพิ่มระดับของนาทีแห่งความประทับใจและพลังของปากต่อปากให้เข้มข้นขึ้น
**K-Keep appreciate luck การสำนึกคุณต่อโชคชะตา
    การรู้และสำนึกคุณต่อโชคและโอกาสที่เราเก็บเกี่ยวได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่ผ่านเข้ามาจะทำให้เรามีความเชื่อและมีศรัทธาต่อคุณค่าที่เราให้มากขึ้น ยิ่งเชื่อมั่นและศรัทธาก็จะสร้างแรงดึงดูดนำสิ่งดีๆมาให้เรามากขึ้น สร้างพลังของแรงแม่เหล็กที่ทรงพลังทำให้เกิดเครือข่ายของแฟนพันธุ์แท้มากขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,986 
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us