Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 10 May 2018 ]
 
สะกิดต่อมสุขใจเพื่อสร้างรอยยิ้มสู่ความสำเร็จ
 


สะกิดต่อมสุขใจเพื่อสร้างรอยยิ้มสู่ความสำเร็จ

     ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจของความสุขเสมอไป แต่ความสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จ ผู้นำหลายคนมุ่งหน้าสู่ "ความสำเร็จ" โดยลืมหยุดคิดและถามตัวเองว่า ถ้าเราสามารถกระตุ้นต่อมสุขใจในการเดินทางไปหาความสำเร็จ เราก็จะสามารถสร้างสุขร่วมไปกับความสำเร็จมิใช่ทาง 2 แพร่งที่ต้องเลือกอีกต่อไป
    ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก บริษัทเติบโตอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรถเบนซ์รุ่นใหม่ประจำตำแหน่ง ปลูกบ้านริมสนามกอล์ฟ แต่วันหนึ่งคุณหมอบอกให้ผู้บริหารท่านนี้เข้านอนโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงมาก คุณหมอกล่าวว่า "ถ้าไม่เปลี่ยนวิถีการทำงานใหม่ ความเครียดจะฆ่าคุณแน่นอน"  ผู้บริหารบอกผู้เขียนว่า "เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จเปรียบเสมือนทางสองแพร่ง ถ้าได้มาถึงความสำเร็จก็ดูเหมือนเราจะเสียความสุขและจิตวิญญาณของตัวเราไป"
    ผู้เขียนจึงได้ร่วมกับผู้บริหารสร้างพิมพ์เขียวของการใช้ชีวิตใหม่แทนที่จะเน้นที่ต่อมเครียดในการทำงาน จำเป็นต้องหันกลับมาขับเคลื่อนต่อมสุขใจที่อยู่ภายในโดยใช้หลักการที่เรียกว่า S-M-I-L-E นั่นก็คือ:
    S-Self awareness:รู้จักและชื่นชมต่อมสุขใจ หยุดที่จะค้นหาต่อมสุขใจที่ทำให้เราสามารถใช้ศักยภาพที่แท้จริงบนความสุขใจที่เรารัก ผู้บริหารท่านนี้ชอบการวางวิสัยทัศน์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ปัจจุบันต้องก้มหน้าก้มตาช่วยลูกค้าแก้ปัญหา ที่สำคัญคือสิ่งที่สร้างความสุขคือการมองวิสัยทัศน์ใหม่ๆกลับไม่ได้ใช้ แต่จะใช้ต่อมเครียดในการแก้ปัญหาซะเป็นส่วนมาก ยิ่งคุณใช้ต่อมเครียดมากเท่าไหร่ มลพิษทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะสั่งสมมากขึ้นเท่านั้น  ในทางกลับกันถ้าเรารู้จักและชื่นชมสิ่งที่ได้จากการใช้ต่อมสุขใจ เราก็จะสั่งสมความสุขใจมากขึ้น
    M-Manage emotion : รู้จักบริหารความสุข ถ้าคุณรู้จักและชื่นชมต่อมสุขใจและเราบริหารอารมณ์ในการใช้สิ่งที่เรามีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราเครียด  เราก็จะสร้างอารมณ์บวกสะสมให้ตัวเราก่อนกลับบ้านทุกวัน  ผู้บริหารท่านนี้หลังจากรู้จักต่อมสุขใจและต่อมเครียดและกลับมาคุยกับผู้เขียนว่าในช่วงความดันโลหิตขึ้นสูงมากเขาจะสมความเครียดในการพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันจนร่างกายรับไม่ได้ก็เป็นผลทางสุขภาพขึ้นมา
    I-Innovative inspiration : รู้จักสร้างสรรค์วิถีแห่งความสุข ผู้บริหารท่านนี้จึงมาจัดระเบียบชีวิตใหม่โดยสร้างพิมพ์เขียวในการบริหารเส้นทางสู่ความสำเร็จบนการรู้จักใช้ศักยภาพของต่อมความสุข เพิ่มบทบาทของตัวเองในการออกรู้จักความต้องการของลูกค้าคนสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและวิสัยทัศน์ทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น ทุกวันที่ได้ใช้ต่อมความสุขในวิถีทางเดินใหม่ การทวีคูณในการสั่งสมความสุขก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
    L-Listen with head and heart : รู้จักฟังเสียงของความสุขของคนรอบข้าง ถ้าผู้นำองค์กรสามารถฟังด้วยสมองและหัวใจว่าคนที่อยู่รอบข้างเรามีต่อมสุขใจและต่อมเครียดอะไรเราสามารถไม่ใช่แค่มอบหมายงานคนให้ตรงกับทักษะเท่านั้นแต่ยังถูกใจในการทำสิ่งที่มีความสุขด้วย ผู้เขียนช่วยจัดหลักสูตรเพื่อค้นหาต่อมสุขใจและต่อมเครียดของทีมงานของผู้บริหารท่านนั้นและพบว่าทีมงานของเขาหลายคนมีต่อมสุขใจในการแก้ปัญหาซึ่งถ้าผู้บริหารท่านนั้นสามารถมอบหมายงานแก้ปัญหาให้กับทีมงานได้ เขาก็จะเอาความเครียดออกจากตัวและนำความสุขใจมาสู่ทีมงานมากขึ้น
    E-Enhance social skills : รู้จักต่อยอดความสุข ผู้บริหารท่านนี้เมื่อเข้าใจต่อมสุขใจของทีมงานและสร้างบรรยากาศหล่อหลอมกระบวนการในการต่อยอดความสุข เขาก็สามารถจะเน้นงานในการออกตลาดสร้างวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นงานที่ไปกระตุ้นต่อมสุขใจและเป็นงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับผู้นำระดับสูงและปล่อยงานแก้ปัญหาประจำวันให้แก่ลูกน้องที่รู้ใจไปทำ ทำให้เกิดการต่อยอดความสุขในทุกฝ่าย
    ผู้บริหารกล่าวกับผู้เขียนหลังจากประยุกต์ใช้หลักการ  S-M-I-L-E กับชีวิตการบริหารว่า "หลักการ S-M-I-L-E ช่วยผมไม่เพียงแต่กระตุ้นให้พบกับความสุขใจและเป็นผู้นำแห่งรอยยิ้มแต่ยังช่วยต่อยอดความสุขกับครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อร่วมงาน และลูกค้าคนสำคัญอีกด้วย"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,952 

  
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us