รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
สร้างสรรค์ DNA ของวัฒนธรรมองค์กร
 

 alt มีผู้บริหารหลายคนมักจะมาถามผู้เขียนว่า ทำอย่างไรที่ทีมงานในองค์กรจะสามารถยิ้มได้เสมอเมื่อภัยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าทั้งในและนอกประเทศ การสร้างภูมิต้านทานด้วยการสร้างรอยยิ้มจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่อมสุขใจขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า Organization Strategic Heartbeat เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
    ถ้าเราสามารถค้นหา เจียระไน ปลดปล่อย และสร้างวัฒนธรรมเพื่อหล่อหลอมให้เกิดเป็น DNA ของคนในองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมในการยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความซับซ้อนของความผกผันไม่ว่าจะใหญ่ซักเพียงไหนก็ตามโดยมีบันได 3 ขั้นด้วยกันก็คือ D-N-A
**D-D-Discover Organisation Strategic heartbeat(ค้นหาต่อมสุขใจขององค์กร)
    หลายองค์กรในช่วงของการเจริญเติบโต มักจะมีเงินมีทองไปลงทุนในธุรกิจหลากหลาย เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจ แต่หลายองค์กรลืมกลับมามองตัวเองว่าธุรกิจที่เราทำใหม่นั้น ทีมงานของเรามีความสนุกเขาได้ใช้ต่อมสุขใจที่เป็นสิ่งที่เขาชอบ สิ่งที่เขารัก สิ่งที่เขาเก่งและเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญหรือไม่
    ผู้เขียนเคยจัด Workshop เพื่อสร้าง Leadership และ Organization Awareness ให้กับ Top Team ของผู้นำองค์กรที่เริ่มเห็นความสำคัญในการหยุดสะท้อนธรรมชาติและเอกลักษณ์ของทีมผู้บริหารขององค์กร เพื่อโลดแล่นอยู่บนคลื่นของการเปลี่ยนแปลง เราได้ทำการวิเคราะห์ถึง 5 มิติของอัจฉริยภาพในการสร้างต่อมสุขใจขององค์กรนั่นคือ  
    - ความเก่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
    - ทักษะที่ทำได้โดดเด่นในปัจจุบัน
    - ความชอบที่เป็นบ่อเกิดของพลังขับเคลื่อน
    - โอกาสทางธุรกิจที่สร้างความยืนยงในอนาคตรวมทั้งความสามารถของคู่แข่งคนสำคัญ
    - ความสามารถในการบริหารรอยยิ้มทางอารมณ์ 
    เมื่อเรารวมอัจฉริยภาพทั้ง 5 มิติเป็นภาพรวมขององค์กร ทำให้เราสามารถเห็นจุดที่เป็นบ่อเกิดของพลังองค์กร ยิ่งเรา Focus มากเท่าไหร่ ความสุขในการใช้ต่อมสุขใจก็ยิ่งมากขึ้น
**N - Nurture with the right leader (สร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้นำต้นแบบ)
     เมื่อผู้บริหารระดับสูงและทีม Human Resource เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ต่อมสุขใจที่เป็นต่อมพลังบวกที่สร้างรอยยิ้มฝ่าวิกฤติอยู่ที่ใด สิ่งที่สำคัญที่จะสร้างบรรยากาศของรอยยิ้มให้เกิดขึ้นก็คือ ต้องสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้นำต้นแบบที่สามารถจะสร้าง Best Practices หรือเรื่องราวของการสร้างรอยยิ้มดีๆ ในทุกระดับขององค์กร
    ผู้นำกลุ่มนี้จะต้องเป็นแบบอย่างในการสร้างความศรัทธา ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอดเวลา  ยิ่งถ้าต่อมสุขใจของเขาเป็นไปในทางเดียวกับต่อมสุขใจขององค์กรด้วยแล้ว การทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเพราะถ้าเขาทำสิ่งที่เขาชอบ ที่เขารัก ที่เขาเก่งและยังได้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าที่สำคัญด้วยแล้ว ทั้งเงินและความสุขใจในการเดินทางก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ รอยยิ้มก็จะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติในทุกก้าวที่เขาเดิน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ลูกน้อง ลูกพี่ และลูกๆ ที่บ้าน
**A - Architect the new DNA Blueprint (วางสถาปัตยกรรมของพิมพ์เขียว  DNA ใหม่)
    การที่เรามีผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถสาธิตรอยยิ้มให้ดูอย่างเป็นธรรมชาติในการฝ่าวิกฤติ จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างพิมพ์เขียวของ DNA และวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร  ในกระบวนการสร้างพิมพ์เขียวนี้ จำเป็นที่จะต้องได้ร่วมมือจากคนทุกระดับในองค์กร เพื่อเป็นราชทูตแห่งรอยยิ้ม หรือ SMILE Ambassador
    ผู้เขียนจะช่วยองค์กรสร้าง Edutainment Package หรือคู่มือรวมทั้งหนังและสื่อต่างๆ ที่สามารถสื่อสารถึงเรื่องราวดีๆ ของความสร้างสรรค์ที่เกิดจากการมีรอยยิ้มในการแก้ปัญหาวิกฤติ โดยรวบรวม SMILE Best Practices ก็คือเรื่องราวสร้างสรรค์ดีๆ ในการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนการสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
    ถ้าผู้นำองค์กรสร้างกระบวนการร่วมแรงค้นหาต่อมสุขใจให้กับคนทุกระดับในองค์กร  ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับขององค์กร จะกลายเป็นความทรงจำที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือองค์กรให้เติบโตอย่างมีรอยยิ้มในการเจริญเติบโตร่วมกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3,000
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
  


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us