รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 11 January 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 5 January 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 January 2022 ]
 
Leadership Development Blueprint
 

  altคุณเคยสร้างแผนที่ของเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จหรือไม่?คุณเคยเช็กอารมณ์ในแต่ละเส้นทางว่าเส้นไหนที่ให้ความมันและความสนุกในการเดินทาง ในขณะที่เส้นทางไหนบ้างที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าและผู้นำหลายท่านที่เร่งไปสู่จุดหมายของความสำเร็จเกิดมีอาการเครียดและ Burn-out ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมาย เนื่องจากบางคนลืมตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นจากภายใน เมื่อเลือกเป้าหมายที่เน้นความเก่งแต่ไม่รู้สึกสนุกและเกิดความพึงพอใจระหว่างทางเดินพอยิ่งเร่งไปหาเป้าหมายความเครียดก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเป็นกำลัง
    กระบวนการเลือกสร้างพิมพ์เขียวในการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Blueprint) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของขุมพลังที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งยังต้องเข้าใจธรรมชาติของความต้องการของสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นปัจจัยเสริมที่เป็นเสมือนลมส่งท้ายที่ทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง
**บันได 3 ขั้นในการเลือกสร้างพิมพ์เขียวในการพัฒนาผู้นำเริ่มจาก
    1. A- Assess and Awake Happiness Sweet Spotหยุดค้นหาและสะกิดต่อมสุขใจ
    ผู้นำหลายคนที่สนุกกับเส้นทางที่เลือกมักจะมีสารเอนโดร์ฟินหลั่งออกมาจากต่อมสุขใจทำให้มักมีรอยยิ้มและมักจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถเพิ่มพูนความเก่งได้อย่างมีความสุขการหยุดถามใจตัวเองว่า ต่อมสุขใจที่เป็นขุมพลังในการเดินทางของตัวเราคืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
    ผู้เขียนมีโอกาสไปช่วยเหลือองค์กรชั้นนำหลายองค์กรที่ต้องการจะเร่งสร้างวุฒิภาวะของผู้นำโดยให้ผู้เขียนนำเอาแบบสอบถาม Multi-Dimension Intelligence Profile (MIP) ไปเป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อนตัวตนในการค้นหาต่อมสุขใจที่เป็นบ่อเกิดของพลังบวก ในขณะเดียวกันก็เข้าใจธรรมชาติของต่อมเครียดที่ควรจะต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้สร้างอารมณ์ลบระหว่างเดินทาง
    2. A-Architect Strategic Choiceสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
    เมื่อเข้าใจต่อมสุขใจที่อยู่ภายในการสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อสะท้อนทางเดินที่บ่มให้เมล็ดพันธุ์ของศักยภาพให้เจริญเติบโตในบรรยากาศที่เหมาะสมเป็นกระบวนการต่อมาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเมล็ดพันธุ์ของเราเป็นเสมือนดอกบัวการได้เจริญเติบโตในนํ้าก็จะเป็นสมดุลที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผู้เขียนมีโอกาสสร้างโครงการ Leadership Voyage ให้กับว่าที่ CEO หลายองค์กรและช่วยจำลองสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีในการพัฒนาการบริหารสมองร่วมกับศิลปะในการปลุกพลังของจิตใต้สำนึกพร้อมทั้งจำลองทางเลือกของทางเดินที่เป็น ActionScenario Experienced base learning เพื่อให้ว่าที่ CEO เหล่านั้นได้สัมผัสทางเดินที่หลากหลายและมีโอกาสวัด SMILE และMaturity Fitness Index หรือดัชนีรอยยิ้มและความพร้อมของความแข็งแกร่งทางวุฒิภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเดิน
    3. ปรับแต่งวุฒิภาวะให้เกิดดุลยภาพใหม่(Align and Attune Maturity fitness)
    ในการเดินทางในเส้นทางสายใหม่ การปรับแต่งดุลยภาพของวุฒิภาวะไม่ว่าจะในด้าน การบริหารสมอง การสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนความแข็งแกร่งของร่างกายบนเส้นทางที่เลือกเดินเป็นเสมือนการสร้างภูมิต้านทานใหม่ในการเดินทาง การเรียนรู้การพัฒนาวุฒิภาวะจากผู้นำที่มีธรรมชาติของอุปนิสัยพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับเราจะสร้างการก้าวกระโดดของการปรับแต่งที่สำคัญ
    ในโครงการ Leadership Voyage การจับคู่ของพี่เลี้ยงที่เป็นโค้ชเป็นลมส่งท้ายที่สำคัญ ถ้าเราสามารถกระตุ้นสมองส่วนการเรียนรู้จากผู้นำต้นแบบที่ทำให้เซลล์กระจกเงาในสมอง ( MirrorNeuron) ทำงานอย่างเต็มที่แล้วการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
    การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำที่เหมาะสมก็เปรียบเสมือนการสร้างกระบวนการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศ การใส่นํ้าใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตที่เกิดจากแรงขับของเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายใน ดุลยภาพที่เหมาะสมของเส้นทางที่เลือกเดินจะทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,988   
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785

 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us