รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]ถอดรหัสความสุข
 
 

ถอดรหัสความสุข


 


     หนังสือ ถอดรหัสความสุข จะช่วยแนะนำกระบวนการถอดรหัสความสุขเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกระดับ
ด้วยหลักการ S – M – I – L – E คือ
     S – การรู้จักและชื่นชมตัวเอง
     M – การบริหารอารมณ์
     I – การสร้างสรรค์วิถีแห่งความสุข
     L – การฟังด้วยสมองและหัวใจ
     E – การต่อยอดความสุขสู่สังคม

     ผู้เขียน ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้นำสูงสุดและผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยพร้อมยกกรณีศึกษาและตัวอย่างจริงของการนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลในการสร้างดุลยภาพของความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและส่วนตัว
     จุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคือ "เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทย โดยค่อย ๆ ขยายวงจรความสุขจากระดับบุคคล สู่ครอบครัว ที่ทำงาน สู่ระดับองค์กร และประเทศในที่สุด"

สารบัญ

บทที่ 1 ความสุขอยู่ที่ไหน?
3
บทที่ 2 รอยยิ้มแห่งความสุขที่คุณกำหนดได้
7
บทที่ 3 พลิกใจนิดเดียวก็เจอความสุข
11
บทที่ 4 Thai S-M-I-L-E Principle 5 กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขของคุณและคนรอบข้าง
17
บทที่ 5 S-Self-Awareness ชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ
21
บทที่ 6 M-Manage Emotion มีอิสระในการบริหารความสุข
53
บทที่ 7 I-Innovation Inspiration สร้างสรรค์วิถีแห่งความสุข
75
บทที่ 8 L-Listen with Head and Heart ฟังเสียงความสุข
111
บทที่ 9 E-Enhance Social Happiness ต่อยอดความสุขสู่สังคม
135
 

 

        


        คำนิยม 

        หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรชั้นนำ มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์กับการบริหารจัดการองค์กร
-----คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

        ทุกข้อคิดที่ได้จากหนังสิือเล่มนี้ เปรียบเสมือนเช้ือเพลิงที่ก่อให้เกิดพลังงานแก่ชีวิตและเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางสว่างให้แก่ปัญญา
-----คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

        หนังสือเล่มนี้เป็นอาหารสมองที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพ่ือหาจุดสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว คำแนะนำในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผล
-----คุณอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ Chairman, FXA Group สำนักการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

        ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจของความสุขเสมอไป แต่ความสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จ ผู้นำหลายคนกำลังหลงทาง มุ่งหน้าสู่ 
ความสำเร็จโดยลืมหยุดคิดและถามตัวเองว่า เส้นทางเดินของชีวิตจำเป็นต้องเลือกระหว่างความสุขหรือความสำเร็จหรือไม่ เป็นไปได้ไหม ถ้าเราสามารถกระตุ้นต่อมสุขใจในการเดินทางไปแสวงหาความสำเร็จ เราก็จะสามารถสร้างสุขร่วมไปกับความสำเร็จมิใช่ทางสองแพร่งที่ต้องเลือกอีกต่อไป
ในการเป็นผู้นำในองค์กรที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่องว่างระหว่างความรักในสิ่งที่มีความสุขใจกับหน้าที่ที่รับผิดชอบมักจะสร้างความเครียดให้เกิดขึ้นใน ถ้าความเครียดสูงกว่าความสามารถในการบริหารอารมณ์ อาการ Burn-out, Midlife Crisis หรือวิกฤตของทางสองแพร่งในการเลือกทางเดินของชีวิตมักจะเกิดขึ้นเสมอ ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก บริษัทเติบโตและเข้าสูตลาดหลักทรัพย์ มีรถเบนซ์รุ่นใหม่ประจำตำแหน่ง ปลูกบ้านริมสนามกอล์ฟ แต่วันหนึ่งคุณหมอบอกให้ผู้บริหารท่านนี้เข้านอนโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงมาก คุณหมอกล่าวว่า  ถ้าไม่เปลี่ยนวิถีการทำงานใหม่ความเครียดจะฆ่าคุณแน่นอนผู้บริหารบอกผู้เขียนว่า เส้นทางเดินสู่ความสำเร็จเปรียบเสมือนทางสองแพร่ง ถ้าได้มาถึงความสำเร็จก็ดูเหมือนเราจะเสียความสุขและจิตวิญญาณของตัวเราไป” ผู้เขียนจึงได้ร่วมกับผู้บริหารสร้างพิมพ์เขียวของการใช้ชีวิตใหม่ในการขับเคลื่อนต่อมสุขใจที่อยู่ภายในโดยใช้หลักการที่เรียกว่า S-M-I-L-E 
    
 

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us