Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 10 May 2018 ]
 
ผู้นำสายพันธุ์ใหม่สร้างได้ที่ไร่ใจยิ้ม Leadership Academy
 

  บันได 5 ขั้นในการสร้างผู้นำพันธุ์ใหม่ที่ไร่ใจยิ้ม Leadership Academy ได้แก่        
     1.  ค้นหาเอกลักษณ์และพรสวรรค์ในการสร้างภาวะผู้นำ
    ผู้นำแต่ละคนมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน บางครั้งผู้จัดการที่ดีหลายคนพยายามที่จะเป็นผู้นำโดยลอกเลียนแบบหลักการของคนอื่นแต่ไม่รู้จักความโดดเด่นของตัวเองที่ติดมากับตัวทำให้เป็นที่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ
    ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ จำเป็นที่จะต้องสำรวจ ค้นหาและชื่นชมธรรมชาติของเอกลักษณ์และพรสวรรค์ที่มีอยู่โดยใช้แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพหรือที่เรียกว่า  Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment ที่สามารถสะท้อนถึง Unseen leadership Potential ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
    2.  ปลดปล่อยอัจฉริยภาพผู้นำด้วยกระบวนการ Leadership adventure
    การสะกิดอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมดั่งคำที่ว่า  "สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ" การดีไซน์รูปแบบของการผจญภัยเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้นำต้องแสดงศักยภาพให้ปรากฏเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ภายใน
    ถ้าทีมของผู้นำสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ออกมาได้อย่างโดดเด่นในแต่ละสถานการณ์ทั้งยังได้รับการชื่นชมซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่เรียกว่า Win Small but Win often เพิ่มความมั่นใจทีละน้อยแต่ลงลึกในระดับจิตใต้สำนึกก็สามารถสะท้อนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ในการเป็นผู้นำ
    3.  วางพิมพ์เขียวเพื่อโอกาสในการวางเป้าหมายของโครงการในฝัน
    เมื่อตระหนักถึงศักยภาพของพรสวรรค์ที่อยู่ภายในการวางพิมพ์เขียวเพื่อสร้างโครงการในฝันที่สามารถสะกิดความเก่งออกมาให้ประจักษ์เป็นสิ่งจำเป็น การเรียนรู้จากการผจญภัยเป็นการจำลองรูปแบบของโครงการที่ตรงกับอุปนิสัยพื้นฐานของผู้นำที่มีอยู่ในตัวเรา
    ผู้นำบางคนเก่งเรื่องการมองโอกาส เมื่อได้โครงการในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสินค้าและบริการ เขาก็จะกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันผู้นำบางคนเก่งในเรื่องคน เมื่อได้โครงการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เขาก็จะกลายเป็นนักประสานหัวใจและเป็นผู้นำที่พาทีมงานไปในเส้นทางเดินสายใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ
    4.  พัฒนาพรแสวงในการสร้างพรสวรรค์ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพของผู้นำ
    เมื่อเป้าหมายของโครงการในการพัฒนาการชัดก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาเสริมทักษะให้กับตัวเอง การจัดทีม CEO ที่มีประสบการณ์มาเป็นทีมคณาจารย์เพื่อสอนทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทั้งยังเป็น Coach ในโครงการเพื่อช่วยเป็นกระจกสะท้อนและสะกิดมุมมองใหม่ๆในการพัฒนาพรแสวง
    การจับคู่ Coach และทีมอาจารย์ที่มีอุปนิสัยพื้นฐานที่อยู่ในมิติเดียวกันกับผู้เรียนเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะมีการศึกษากันอย่างมากถึงการพัฒนาผู้นำที่เรียกว่า Leadership Mirror Neuron หรือทฤษฎีการพัฒนาผู้นำกระจกเงาที่เราจะเรียนรู้ได้จากผู้นำต้นแบบที่มีการใช้ในสมองที่มีความโดดเด่นคล้ายคลึงกัน
    5.  ชื่นชมความสำเร็จและความสุขจากคนสำคัญของคุณ
    การสร้าง Hall of Fame เป็นการชื่นชมความสำเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเสมือนบันไดส่งความสำเร็จที่เป็นเสมือนลมส่งท้าย ถ้าความสำเร็จนี้ไ้รับการยกย่องและชื่นชมการเปลี่ยนแปลงจากคนสำคัญรอบๆตัวจะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นก้าวสำคัญของการเป็นผู้นำ
    ผู้นำท่านหนึ่งสะท้อนให้ผู้เขียนฟังอย่างน่าสนใจว่า "หลักสูตรสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่ไร่ใจยิ้มได้ทำให้เขาไม่เพียงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ยังที่ให้คนสำคัญที่บ้านโดยเฉพาะลูกและภรรยาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำที่อบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวด้วย"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,978
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us