Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 10 May 2018 ]
 
สร้างสรรค์ Team Creativity
 

  altถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ในการมองโอกาสภายใต้วิกฤติหลายคนมักจะนึกถึงอัจฉริยะบุคคลที่มี IQ สูงทั้งหลาย แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรชั้นนำในทางคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งหลายมักจะสร้างกระบวนการในการประสานแนวความคิดสร้างสรรค์ ของทีมงานในทุกระดับที่เรียกว่า C-R-E-A-T-E เพื่อนำไปใช้ในการระดมความคิดของคนในทุกระดับซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสะกิดต่อมสร้างสรรค์และต่อยอดความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารวิกฤติให้เป็นโอกาสซึ่งกระบวนการนี้ได้แก่


*C-Clarify the opportunity สร้างความคมชัดในการค้นหาและจัดสรรโอกาส
    ปกติเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเล็กและใหญ่ที่วิ่งมากระทบเราอยู่ทุกวัน แต่องค์กรชั้นนำจะมองเห็นความสำคัญในการสร้างความชัดเจนในการเจียระไนวิกฤติให้เป็นโอกาส หมั่นค้นหาและเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เห็นช่องว่างของปัญหาในการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนอื่นยังยึดติดกับความสำเร็จและไม่ได้ปรับตัวกับความผกผันในการเปลี่ยนแปลง มุมมองของการค้นหาช่องว่างของโอกาสนี้ถ้าเราสามารถสร้างระบบจัดสรรโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง(Opportunity Pipeline)จะทำให้คนในองค์กรของเราตระหนักถึงการเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง เข้าใจมันและสร้างสรรค์โอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลา
*R-Redefine with Value ประเมินความสำคัญของโอกาสกับคุณค่าที่ได้รับ
    เมื่อเรามองเห็นโอกาสหลากหลายที่วิ่งเข้ามาตลอดเวลาอาจสร้างความสับสนและสูญเสียทรัพยากรในการพยายามบริหารทุกโอกาสที่วิ่งเข้ามา องค์กรต้องมีกระบวนการในการประเมินความสำคัญของคุณค่าอย่างมีดุลยภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร
    หลายองค์กรนำเอาลูกค้าคนสำคัญมาเป็นที่ปรึกษาในการประเมินความสำคัญในการตัดสินใจเพื่อลงมือสร้างแผนการปฏิบัติเพราะถ้าลูกค้าคนสำคัญเห็นคุณค่าด้วยแล้วเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองคุณค่าที่เขาต้องการ ยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกลุ่ม ลูกค้า 80:20 แล้วด้วย เราจะสร้างโครงการที่มีนวัตกรรมซึ่งมีผู้เห็นคุณค่าและเป็นผู้ซื้อรออยู่หน้าประตูบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
*E-Enhance focus with the art of simplicity เน้นให้ถูกจุดด้วยศิลปะของความเรียบง่าย
    ศิลปะในการมองหาความเรียบง่ายในนวัตกรรมเพื่อรวมพลังดุจดังแว่นขยายที่สามารถรวมพลังแสงอาทิตย์เพื่อให้ก่อพลังงานความร้อนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่หลายองค์กรมักจะมองข้ามและมักจะสร้างความซับซ้อนของสินค้าและบริหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ แต่กลายเป็นสิ่งยุ่งยากและทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างไม่ได้สร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้าเลย การมองจากมุมของประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ใช่มุมมองของนักวิชาการจะเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการนี้  
*A-Articulate think out of box ideas กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ
    การเปิดใจและลดอัตตาที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและมองแบบหลุดจากกรอบเดิมหรือมองจากกรอบใหม่ในธุรกิจอื่นๆเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์จินตนาการ การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการกล้าแลกเปลี่ยนความคิดโดยให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแม้จะดูเหมือนหลุดโลกเป็นศิลปะในการสร้างการกระตุ้นและกระตุกให้เกิดการปลดปล่อยความคิดที่ฉีกแนวออกมา เสียงหัวเราะและการเห็นคุณค่าของความคิดและสร้างธนาคารแห่งความคิดสร้างสรรค์ Innovation bank เป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นจินตนาการ
*T-Team committed with selected options การสร้างคำมั่นสัญญาในการตัดสินใจหาทางเลือกของทีม
    การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานในการตัดสินใจเลือก  solution ในการลงมือปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างให้ทีมมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ถ้าทีมงานมีความรู้สึกว่าการเลือกนั้นมาจากทีมงาน  เขาเหล่านั้นจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันสร้างสรรค์แนวความคิดให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา  
*E-Execution with passion ลงมือปฏิบัติจากหัวใจ
    การลงมือปฏิบัติที่ไม่ได้แค่มาจากสมองแต่ต้องมาจากหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการกัดไม่ปล่อยในการมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การสร้างความมีส่วนร่วมของทีมในทุกขั้นตอนของ C-R-E-A-T-E เป็นศิลปะที่ผู้นำองค์กรจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ในการผสมผสานทั้งสมองและหัวใจเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมในการหล่อหลอมในการสร้างสรรค์ Team Creativity อย่างต่อเนื่องและยืนยง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,972 

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785

 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us