Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 10 May 2018 ]
 
การสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team
 

 altบทบาทใหม่ของการสร้างทีมงาน Hi-Trust Hi-Performance Team ที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนและประสานบทบาทผู้นำหรือที่เรียกว่า Share Leadership ทีมแต่ละคนต้องมีวุฒิภาวะของผู้นำในตัวเองสูง ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงาน ช่วยกันวางเป้าหมายของการเดินทางร่วมกันบนพื้นฐานของต่อมสุขใจของทุกคน พร้อมทั้งสามารถที่จะต่อยอดความเก่งและรอยยิ้มในชัยชนะในทุกก้าวที่เดินทางไปหาเป้าหมายของความสำเร็จโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า T-E-A-M นั่นก็คือ
    T - Trust พื้นฐานของความสำเร็จของทีมในยุคการใช้เทคโนโลยีหรือ Hi-Tech ที่ทำให้เราสามารถทำงานด้วยกันได้แม้จะอยู่ไกลกันและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็คือการสร้างความรู้สึก Hi-Trust หรือความเชื่อใจและเชื่อมั่นของทีมงาน การสร้างบัญชีทางใจของการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เป็นบวกเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้และมักจะถูกมองข้ามไปในการเริ่มต้นสร้างทีมงาน ทำให้เกิดความเปราะบางของสายใยทางอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ท้าทาย
    ปกติก่อนที่จะเริ่มสร้างทีมงานในการสร้างโครงการต่างๆ ในบริษัทชั้นนำผู้เขียนมักจะเข้าไปช่วยสร้าง Hi-Trust Environment หรือบรรยากาศที่สร้างความเกื้อกูลกันโดยเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติของความต่างด้วยการเข้าใจต่อมสุขใจของแต่ละคนซึ่งมีทั้งความเหมือนและความต่างในแต่ละคนในทีมงาน
    การยกระดับความเข้าใจเป็นความชื่นชมและเชื่อมั่นในทีมงานที่สามารถจะเปิดกว้างในการหล่อหลอมความต่างให้มาเติมเต็มและกลายเป็นเสมือนเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงซึ่งกันและกัน ด้วยการลดอัตตาของการยึดมั่นถือมั่นในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งให้กลายเป็นการมองคุณค่าและชื่นชมซึ่งกันและกัน
    บรรยากาศที่หล่อหลอมความเกื้อกูลกันเป็นสิ่งจำเป็นมากในขั้นตอนแรกนี้ ซึ่งบางองค์กรต้องการการหล่อหลอมด้วยการให้ผู้เขียนจัดกิจกรรมผจญภัยเสี่ยงตายด้วยกันเพื่อสร้างการหล่อหลอมทีมงานเมื่อผ่านอุปสรรคสำคัญที่ขวางหน้า
    E - Envision ทักษะของทีมในการรวมความฝันที่เกิดจากต่อมสุขใจของทุกคนให้กลายเป็นเป้าหมายของภารกิจร่วมกันเป็นความสำคัญที่หลายทีมงานมองข้าม และมักจะได้รับโจทย์จากสวรรค์โดยไม่มีส่วนร่วมในการนำเอาความฝันและต่อมสุขใจของทีมงานเข้ามาร่วมเจียระไนด้วย ทำให้เราอาจจะได้การมีส่วนร่วมทางความคิดแต่จะไม่ได้คำมั่นสัญญาจากหัวใจ
    กระบวนการในการเจียระไนเป้าหมายที่มีทั้งความท้าทาย ความเชื่อมั่น คำมั่นสัญญาและความกล้าในการสร้างฝันให้เป็นจริงเป็นกระบวนการที่ทีมงานทุกคนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยน เจียระไนและบรรจงสร้างเป็นพิมพ์เขียวที่อยู่บนพื้นฐานของต่อมสุขใจหรือ TeamStrategic Heart Beat ร่วมกัน
    A - Add on and Improvise เมื่อทั้งความฝันและจิตใจสานเป็นหนึ่งเดียว ทีมงานจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสะกิดความเก่งและต่อยอดความคิด Improvise เพื่อสร้างความสามารถของทีมในการมองปัญหาอย่างถูกจุด การสร้างสรรค์ Solution ที่มี Innovationใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่มีคำมั่นสัญญาและส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทักษะเหล่านี้เป็นศิลปะของทีมงานที่ต้องผสมผสานความคิดที่หลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว
    M - Mutual success and happiness ทีมงานจะต้องมีความรู้สึกร่วมในชัยชนะของทุกคนตลอดการเดินทางไปหาเป้าหมาย Win small but win often เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างพลังของทีมให้ฮึกเหิมและสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน การประสบความสำเร็จทีละน้อยแต่ต่อเนื่องจะสร้างรอยยิ้มในการเดินทางให้เกิดขึ้น หลายทีมมองข้ามปัจจัยนี้ไปทำให้ทีม Burn-out ระหว่างทางที่เดินไปและเป็นที่น่าเสียดายที่หลายครั้งกำลังจะถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่หมดแรงเสียก่อน
    การสร้าง Hi-Trust Hi-Performance Team จึงเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรที่ผู้นำจะต้องสร้างความสามารถของทีมงานให้มีวุฒิภาวะในการก้าวข้ามวิกฤติด้วยรอยยิ้มจากสมองและหัวใจ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,966 

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us