Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 10 May 2018 ]
 
The Power of Words พลังของคำพูด
 

 
 The Power of Words 
พลังของคำพูด
 
 
 
 
        ลังของคำพูดเป็นอาวุธที่สำคัญของผู้นำที่ใช้ในการสื่อสารความคิด วิสัยทัศน์หรือแนวทางในการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ในองค์กร ถ้าหัวใจมีความเชื่อในสิ่งที่พูด สมองมีแก่นความคิดที่คมชัด มีทักษะในการแต่งแต้มเนื่อหาด้วยเรื่องราวที่เข้าไปใจของผู้ฟัง ผู้นำก็สามารถจะแปลงคำพูดธรรมดาให้กลายเป็นเสมือนพลังของแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดหัวใจ สมองและมือของผู้ตามให้เดินตามเพื่อสร้างปาฎิหารย์ให้เกิดขึ้นได้
คิดให้ชัดพูดจากหัวใจ
ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของผู้นำหลายท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะในสร้างพลังของคำพูดในการเป็นผู้นำด้วยการสร้างความเชื่อ เจียระไนแก่นความคิดและแต่งแต้มการสื่อสารเข้าไปในใจของผู้ฟังโดยนำเอาบันได 3 ขั้นมาเป็นหลักในการพัฒนาอันได้แก่

1.  สร้างความเชื่อ (Belief)
การสร้างความเชื่อที่มาจากใจของผู้นำเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร ถ้าเราสื่อสารจากความอยากไม่ใช่ความเชื่อ ความแรงของการสื่อสารจะเกิดจากต่อมเครียดซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ ความกลัวและความคาดหวังซึ่งต่างกับความเชื่อเกิดจากการที่เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นจากหัวใจ 
เมื่อพลังของความเชื่อมั่นเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่อมสุขใจจะทำให้สารแห่งความสุขหรือ Endorphin หลั่งออกมาพลังของความแรงจากหัวใจจะสร้างพลังบวกที่สร้างความเพียรในการหาหนทางให้สิ่งที่เราเชื่อเกิดขึ้นเป็นความจริงโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

2.แก่นของเรื่อง (Structure Thinking)
        เมื่อเรามีความเชื่อ พลังพื้นฐานจากภายในจะเกิดขึ้นและเป็นเสมือนลมส่งท้ายที่ทำใ้หคำพูดของเรามีพลัง แต่ความคมชัดของคำพูดซึ่งเป็นแก่นของเรื่องทำให้คำพูดนั้นสามารถถูกแกะสลักไว้ในรอยหยักของสมองและสามารถจะทำให้เกิดการจดจำได้ในสมองได้อย่างดี         การเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างของ Bullet of 3 เป็นระบบความคิดที่มี 3  หัวข้อเพื่อสร้างมุมมองและการขยายความของเรื่องราวที่เราจะสื่อสารให้เกิดความคมชัดยิ่งขึ้น ถ้าเราขยายความมากเกินไปจะทำให้สมองของผู้ฟังไม่สามารถจำได้ แต่ถ้าเราไม่มีมุมมองของการเปรียบเทียบการเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็จะไม่เกิดขึ้น
ผู้นำอย่าง สตีฟ จอบส์ CEO  ของ Apple เข้าใจกระบวนการสลักรอยหยักด้วยการนำเสนอแก่นของเรื่องในการใช้ระบบ 3 หัวข้อเพื่อสร้างมุมมองและสลักรอยหยักใหม่เข้าไปในสมองของผู้ฟัง และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าผู้นำที่รู้จักการเล่าเรื่องในมิติของผู้ฟังตลอดจนถ้าสามารถเข้าใจอุปนิสัยพื้นฐานของผู้ฟังด้วยแล้วจะสามารถเตรียมการเล่าเรื่องอย่างตรงกับสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังมากขึ้นและการเข้าไปในใจก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย

3. แต้มความประทับใจ (Paint the Moment of Truth experiences)
เมื่อความเชื่อด้วยหัวใจที่เต็มร้อย เมื่อเข้าใจเแก่นของเนื้อหาในมุมมองของผู้ฟังด้วยความคิดที่เป็นระบบ จะเป็นเสมือนการ Focus การเล่าเรื่องในมุมที่ผู้ฟังอยากฟังด้วยความเชื่อจากก้นบึ้งของหัวใจ แต่ถ้าเราสามารถแต่งแต้มความประทับใจด้วยการสื่อสารในมิติของผู้ฟังด้วยแล้ว การสื่อสารที่ประทับเข้าไปในสมองและเข้าไปในใจก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ถ้าเราแบ่งคนตามอุปนิสัยพื้นฐานเชิงความถนัดเชิงอัจฉริยภาพทางสมองหรือที่เราเรียกว่า Whole Brain Communication เราสามารถแต่งแต้งสีสันตามรอยหยักในสมองนั่นก็คือ
ถ้าผู้ฟังเป็นนักวิเคราะห์หรือถนัดใช้สมองด้านซ้ายบน การแต่งแต้มเรื่องราวด้วยตัวเลข เหตุและผลตลอดจนกราฟที่เห็นการเปรียบเทียบที่เด่นชัดจะเป็นความสนใจที่นักวิเคราะห์กระหายที่จะได้ข้อมูล
ถ้าผู้ฟังเป็นนักจัดการหรือถนัดใช้สมองด้านซ้ายล่าง การลงรายละเอียดด้วยวิธีการ พูดถึงกระบวนการจัดการที่คมชัดลึกจะเป็นเรื่องราวที่นักจัดการสามารถรับและนำไปสร้างเป็นกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ
ถ้าผู้ฟังเป็นนักประสานใจหรือถนัดใช้สมองด้านขวาล่าง การเข้าถึงจิตใจและสามารถสัมผัสความรู้สึกจะเป็นการสะกิดความสนใจได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ส่วนถ้าผู้ฟังเป็นนักกลยุทธ์หรือถนัดการใช้สมองด้านขวาบน การสร้างภาพในการสื่อสารเพื่อต่อยอดความคิดทางด้านจินตนาการ นักกลยุทธ์จะมองเห็นภาพและโยงใยความสนใจด้วยมุมมองภาพรวมร่วมกัน
  ถ้าผู้นำมีรากแก้วของความเชื่อที่หยั่งรากไปในระดับจิตใต้สำนึกจะเป็นจิตพื้นฐานที่เป็นขุมพลังในเป็นลมส่งท้าย การเจียระไนเพื่อตกผลึกทางความคิดก็จะสร้างแรงดึงดูดของการจดจำ การแต่งแต้มความประทับใจด้วยเรื่องราวที่ถูกกับความถนัดเชิงความคิดก็จะสามารถหยั่งลึกเข้าไปในหัวใจของผู้ฟัง พลังของคำพูดก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ที่ทีมงานจะช่วยกันสร้างฝันให้เกิดขึ้นจริง

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us